IndlæringsProfil

 

Anvendelse

Hvad er en IndlæringsProfil


En IndlæringsProfil er en spørgeramme der, indenfor de væsentligste områder efter et kursus, afdækker en persons paratviden.

IndlæringsProfilen tager ikke højde for personlige eller organisatoriske forhold, da det må forventes at andre afdelinger i virksomheden dækker disse punkter.

IndlæringsProfilen er tilgængelig i forbindelse med en række af Holm & Bertram's LAN, WAN & Telefoni kurser.

Hvem har brug for IndlæringsProfil.

Alle personer eller virksomheder der ønsker at monitere kompetence tilvækst eller at afdække indsatsområder der med fordel kan styrkes efter deltagelse på et kursus.

IndlæringsProfil der normalt anvendes som terminaltest, kan tillige benyttes som initialtest såfremt det ønskes afdækket om en evt. deltager er i besiddelse af de kompetencer der erhverves ved kursusdeltagelse.

Hvorfor anvende IndlæringsProfil.

IndlæringsProfilen, der på alle punkter er fagligt orienteret, skal benyttes fordi det med baggrund i den stigende kompleksitet, er svært for enkeltpersoner og virksomheder, at danne sig et overblik over hvilken viden der er til rådighed i virksomheden. Videnniveauet i virksomhederne er af altafgørende betydning, set i relation til at opnå det serviceniveau der ønskes.

Indhold

- Retningslinier for Auditor.
- Instruktioner for personen der skal udfylde IndlæringsProfilen.
  En multiple choice IndlæringsProfil.
- En returkuvert.
- En dekodning af IndlæringsProfilen med tilhørende udarbejdet profil.

Anvendelseseksempler:

Særlig hensigtsmæssig er IndlæringsProfilen ved.:
- løbende evaluering af medarbejdernes faglige kvalifikationer i forbindelse med medarbejder udviklings samtaler og personlig uddannelsesplanlægning.
- standpunkts evaluering ved kursusdeltagelse.
- standpunkts evaluering ved stillingsskift.
- afdækning af virksomhedens specielle videnbehov for at kunne imødekomme krav fra organisationen og omverdenen.
- afstemme til realistiske forventninger for indlæring på kursus
- ressource planlægning.

Vilkår

IndlæringsProfiler afregnes til en stk. pris af 1.000 kr. Beløbet faktureres ved afsendelse fra Holm & Bertram. I prisen er inkluderet dekodning.

Afholdes IndlæringsProfil i forbindelse med afslutning af et kursus er prisen 475 kr.

Priser er excl. moms. Der tages forbehold for prisstigninger.

 

37/15