KursusEvaluering

 

Anvendelse

Hvad er en KursusEvaluering

En KursusEvaluering er et spørgeramme kompleks, der indenfor de væsentligste områder af et kursus afdækker hvorledes en kursusdeltager har opfattet sin deltagelse.

Hvem har brug for KursusEvaluering

Deltageren på kursus, den ansvarlige der sender medarbejderen på kursus og virksomheden der afholder kurset har brug for KursusEvaluering. KursusEvalueringen udleveres gerne i kopi til deltageren eller fremsendes efter ønske til den ansvarlige i virksomheden der har sendt medarbejderen på kursus.

Hvorfor anvende KursusEvaluering

For at sikre den enkelte deltagers mulighed for at melde tilbage til uddannelsesstedet for så vidt angår en vurdering af kursets faglige indhold, varighed, sværhedsgrad m.m., men ikke mindst opfattelse af instruktørernes kompetencer og faciliteter i almindelighed. Hos Holm & Bertram anvender vi løbende KursusEvalueringerne til at sikre, at vi lever op til de stillede kvalitetskrav. Er der en brist gives der en mulighed for at rette op på problemstillingen, men ikke mindre væsentligt at få en dialog med den enkelte deltager for at sikre at der sker målopfyldelse og at der ydes værdi for den investerede tid og de investerede ressourcer.

Indhold

Skema der udleveres på sidste kursusdag

Vilkår

KursusEvaluering, der er indarbejdet i Holm & Bertrams kurser, er indeholdt i kursusprisen.

 

40/15