ProfilAnalyse

 

Anvendelse

Hvad er en Profilanalyse

En Profilanalyse er et større spørgeramme kompleks, der indenfor de væsentligste områder af datakommunikationen og dens anvendelse, afdækker en persons basisviden.
Profilanalysen tager ikke højde for personlige eller organisatoriske forhold, da det må forventes at andre afdelinger i virksomheden dækker disse punkter.
Profilanalysen er tilgængelig indenfor følgende 3 områder - LAN, WAN & Telefoni.

Hvem har brug for Profilanalyse

Alle personer der i det daglige beskæftiger sig med LAN, WAN, Telefoni eller virksomheder der har Help Desk eller en driftsform hvori der indgår et eller flere af ovenstående elementer.

Hvorfor anvende Profilanalyse

Profilanalysen, der på alle punkter er fagligt orienteret, skal benyttes fordi det med baggrund i den stigende kompleksitet, er svært for enkeltpersoner og virksomheder, at danne sig et overblik over hvilken viden der er til rådighed i virksomheden. Videnniveauet i virksomhederne er af altafgørende betydning, set i relation til at opnå det serviceniveau der ønskes.

Indhold

* Retningslinier for Auditor.
* Instruktioner for personen der skal udfylde Profilanalysen.
* En multiple choice Profilanalyse.
* En returkuvert.
* En dekodning af Profilanalysen med tilhørende udarbejdet Profil.

Anvendelseseksempler:

Særlig hensigtsmæssig er Profilanalysen ved.:
- løbende evaluering af medarbejdernes faglige kvalifikationer i forbindelse med medarbejder udviklings samtaler og personlig uddannelsesplanlægning
- standpunkts evaluering ved ansættelser
- standpunkts evaluering ved stillingsskift
- afdækkelse af virksomhedens samlede videnbehov for at kunne imødekomme krav fra organisationen og omverdenen
- ressource planlægning

Vilkår

Profilanalyse afregnes til en stk. pris af 3.575 kr. Beløbet faktureres ved afsendelse fra Holm & Bertram. I prisen er inkluderet dekodning.

Priser er excl. moms baseret på prisindex pr. 1.7.09. Der tages forbehold for prisstigninger.

 

41/15