Uddannelse indefor data & telekommunikation

Erfaring og ekspertise <=> Kompetent karriere udvikling

Standard
Du vil gerne deltage på et traditionelt kursus hvor teori kombineres med praktiske øvelser.

De modulære kurser sikrer et forløb med teknologisk karriereudvikling

 

On demand
Du ønsker individuelt tilpasset undervisning som tager udgangspunkt i dine egne forudsætninger og konkrete behov.

 • Uddannelse med meget kort varsel op til 3 personer, og uden forberedelse
 • Målrettet virksomhedens behov
 • Komprimeret
 • Gerne baseret på virksomhedens eget IT-udstyr
 •  

  Firma
  Du tilhører en gruppe af medarbejdere som vil have indpasset virksomhedens mål og interesser i et kursusforløb.

  Vi kan tilbyde en omfattende kompetence planlægning således, at de strategiske mål matcher virksomhedens kompetrencer.
  Videregående uddannelse
  Du ønsker at supplere din faglige baggrund eller viden med en tilskudsberettiget og meritgivende videregående uddannelse.


 • Presse: Elektikeren
 • Pressemeddelelse
 • Kursusbeskrivelse • Kursusbestilling
 • Profilanalyse
 •  

  Tilbud ønskes på:

 • On demand
 • Firmakurser
 • Uddannelsesplanlægning
 • Kompetenceafdækning
 •  

  5 gode grunde til at bruge Holm & Bertram som din foretrukne kursusleverandør:

 • 20 år succes med kurser til den danske teleindustri
 • Egenudviklede kursusmaterialer
 • Kompetente og erfarne instruktører
 • Kvalitetssikring styrer og dokumenterer indlæring
 • Kurser med praktik og hands on
 •  

  Er arbejdsområdet nyt for dig eller skal du videreudvikle dig, så benyt dig af vores omfattende erfaring som kursusleverandør til den danske teleindustri.
  Vi tilsætter vore kurser erfaringer, både teoretisk og praktisk, fra vores omfattende og alsidige rådgivnings virksomhed.
  Vi tager udgangspunkt i den grundlæggende tele- og datateknologi og ikke produkter.Vi skaber den ideelle platform for videreuddannelse inden for forskellige certificeringsretninger

   

   

  Opsummeret fagteknisk indhold i åbne kurser

   

  TLF KURSER
   

  TLF GRUND

  TELEFONNETTETS OPBYGNING
  * Telefonnettets udvikling
  * Forbindelseslinier i telefonnettet
  * Tjenestebegreber
  * Fastnet
  * Mobilnet
  ISDN
  * Referencemodellen
  * Kanalstruktur
  * Tilslutningsmuligheder
  * Tjenesteintegration
  TERMINALUDSTYR

  * Analoge telefonterminaler
  * Digitale telefonterminaler
  * Øvrige terminaludstyr
  * PABC-udstyr
  * Mobil-terminaler
  * Abonnements typer
  OPERATØRFORHOLD
  * Operatører
  * Tjenesteudbud
  * Samtrafik
  * Fast operatørvalg
  * Nummer portabilitet
   

  TELEFONNET OG TEKNIK

  BRUGERBEHOV
  * Telefoni i privat regi
  * Telefoni i virksomhedsregi
  TELEFONNETTETS OPBYGNING
  * Telefonnettets udvikling
  * Basisnettet
  * Netudviklingen
  - IDN
  - ISDN
  - IBCN
  - Mobile net
  * Netstatus
  * Tjenestebegreber
  - Bærertjeneste
  - Teletjeneste
  Forbindelseslinier i telefonnettet
  * Mellemcentrale forbindelser
  - Fysiske og elektriske forhold
  - Transmissionstekniske forhold
  * Abonnentlinier
  - Fysiske elektriske forhold
  -
  Transmissionstekniske forhold
  ISDN
  * Referencemodellen
  - Den simple referencemodel
  - Referencemodellen i praksis
  *
  Kanalstruktur
  - B-kanalen
  - D-Kanalen
  * Brugertilslutninger
  - Basis tilslutning ISDN 2
  - Primær tilslutning ISDN 30
  - Tilslutningsmuligheder
  * Tjenesteintegration
  - Muligheder
  - Samtrafik
  TERMINALUDSTYR
  * Standardterminaler
  * Analoge
  * Digitale
  PABC/PABX
  * Hvad er en PABC
  * Hvilke anvendelsesmuligheder har en PABC
  * Alternativer til PABC'er
  VIRKSOMHEDSPOLITIK TELEFONBETJNING
  * Telefonipolitik
  * Målbare kvalitetskrav
  * Uddannelse
  TELEFONIFUNKTIONALITET
  * Faciliteter
  * Basale faciliteter
  * Avancerede faciliteter
  Omstillingsfunktionen
  * Betjeningsforhold
  * Støttesystemer
  Supplerende funktioner
  * DECT
  * Personsøgning
  * Voice response og Voice mail
  CTI
  * Funktionelle interfaces
  * Systeminterfaces
  - LAN/WAN OPERATØRFORHOLD
  * Operatører/tjenesteudbud
  * Samtrafikaftaler
  * Nummerplansforhold
  * Økonomi
  * Tendenser på området
  DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSES FUNKTIONER
  * Organisation
  * Behov
  * Uddannelse
  NETVÆRKSKONCEPTER
  * Opbygning af PABC-netværk
  * Integration med datanetværk
  * Driftssikkerhedsmæssige aspekter
   

  IP-TELEFONI ORIENTERING

  VoIP GENERELT
  * Hvorfor VoIP
  * Formål ! Baggrund og udvikling
  INTRODUKTION TIL TELEFONI
  * Standarder
  * Analog/digital telefoni
  * Signaleringssystemer
  * Funktioner
  * Kvalitetsforhold
  INTRODUKTION TIL LAN OG WAN TEKNOLOGI
  * Strukturer
  * Accessmetoder
  * Kredsløbskoblet teknologi
  * Pakkekoblet teknologi
  * OSI VOICE OVER IP
  * Koncepter
  * Standarder
  * Udstyrsenheder
  * Quality of Service (QoS)
  * Systemfunktioner
  * Integrationsforhold
  INTRODUKTION TIL IP GENERELT
  * Protokoller generelt
  * IP protokollen
  * Adressering
  * Routning
  * IP anvendelse
  TRANSPORTTJENESTER
  * LAN (Ethernet)
  * WAN (Frame Relay, ATM, ISDN)
  SYSTEMER
  * Generel anvendelse
  * Anvendelse i LAN installationer
  * Anvendelse i TLF installationer
  * Eksempler på anvendelse og system integration
  * Fremtiden
  FOKUS PÅ PROBLEMOMRÅDER
  * Problemområder ved VoIP implementering, i relation til de individuelle fagområder der gennemgås OPGAVER OG ERFARINGSUDVEKSLING
  VIDEREUDDANNELSE
  Når du har deltaget på kurset "IP-TELEFONI INTRODUKTION", er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videreuddannelse inden for følgende områder:
  * LAN-teknologier
  * WAN-teknologier
  * Telefoni-teknologier
  * Integration og migrering af LAN-, WAN- og Telefoniteknologier
   

  VOIP TERMINAL INSTALLATION

  TERMINALUDSTYRET
  * Hard phones
  * Soft phones
  * Produkttyper
  * Standarder
  FYSISKE INSTALLATIONSFORHOLD
  * Forskel fra traditionel telefoninstallation
  * Installationsformer
  * Kabling
  * Terminering
  * Strømforsyning
  * Dokumentation
  UDSTYRSKONFIGURATION
  * Standard funktionalitet
  * Talekomprimeringsforhold
  * QoS
  * Nøddrift
  * Speciel funktionalitet
  * Dokumentationsomfang
  * Registrering af nødvendige parametre
  * Funktionsafprøvning og idriftsætning
  FEJLLOKALISERING
  * Typiske fejl i installationsfasen
  * Fejllokaliseringsprocedure
  * Registrering og afhjælpning
  * Afrapportering
  VIDEREUDDANNELSE
  Når du har gennemført dette kursus,er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videreuddannelse inden for følgende områder:
  * Produkt uddannelse
  * Funktionsorienteret uddannelse
  * LAN-teknologier
  * Telefoni-teknologier
  * Integration og migrering af LAN- og Telefoni-teknologier
   

  OVERBLIK IP-TELEFONI

  Voice over IP generelt
  * Hvorfor IP-telefoni
  * Formål
  * Baggrund og udvikling
  VOICE OVER IP
  * Koncepter
  * Standarder
  * Udstyrsenheder
  * Quality of Service
  * Systemfunktioner
  * Integrationsforhold
  SYSTEMER
  * Generel anvendelse
  * Anvendelse i LAN installationer
  * Anvendelse i TLF installationer
  * Eksempler på anvendelse og systemintegration
  FOKUSOMRÅDER
  * Gennemgang af væsentligste fokusområder ifm. planlægning, design, implementering og drift:
  - QoS
  - Lag 1-2
  - Ydeevner
  - Adresseplaner
  - Design
  - Sikkerhed
  - Strømforsyning
  - Analoge terminaler
  - Service-/facilitetsniveau
  - Drifts- og dokumentationsforhold
  - Organisatoriske forhold
  - Driftssikkerhed
  - Økonomi
  - Synergi
  VIDEREUDDANNELSE
  Når du har deltaget på kurset "OVERBLIK IP-TELEFONI", er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videre-uddannelse inden for følgende fagområder:
  * LAN-teknologier
  * WAN-teknologier
  * Telefoni-teknologier
  * Integration og migrering af LAN-, WAN- og Telefoni-teknologier
   

  VOIP NETVÆRK

  GENERELT
  - Standardisering
  - ITU regi- IETF regi
  - Formål med protokolstrukturen i IP netværk
  VOICE OVER IP
  - Standarder, strategi, grundlag og principper
  - Koncepter
  - Udstyrsenheder
  - Quality of Servicel (QoS)
  - VoIP implementering
  - Fokusområder
  IP PROTOKOLLEN
  * Format, struktur og QoS
  * Fragmentering og betydningen heraf
  * Faciliteter, services og optioner
  * Typiske fejl
  IP ADRESSER OG ROUTNING
  * Adresser og notation, ver. 4 og 6
  * Subnet
  * Sammenhæng mellem IP- og fysiske adresser
  * Protokoller
  * Typiske fejl
  TCP OG UDP PROTOKOLLERNE
  * Formater, strukturer og QoS
  * Anvendelse og funktionalitet
  * Faciliteter, services og optioner
  * Typiske fejl
  FEJLSITUATIONER
  ICMP protokolmeddelelser
  * Fejlindikationer
  * Fejltyper
  * Protokolanalyse
  OVERVÅGNING/MANAGENENT
  * Overvågningsmuligheder
  * Network/management muligheder
  * Flaskehalse/QoS
  * Statistik
  * Fejllokalisering
  * Fejlhåndtering
  * Afrapportering og dokumentation
  VIDEREUDDANNELSE
  Når du har gennemført dette kursus, er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videreuddannelse inden for følgende områder:
  * LAN-teknologier
  * Avanceret LAN drift og vedligehold
  * Integration og migrering af LAN-, WAN- og Telefoni-teknologier
  * Produkt uddannelser
  * Funktionsorienteret udanne
   

  TELENETTETS OPBYGNING OG UDVIKLING

  BRUGERBEHOV
  * Brugerbehov generelt
  * Behov i privat regi
  * Behov i virksomhedsregi
  TELENETTETS OPBYGNING
  * Telenettets historie
  * Telenettets opbygning
  * Komponenter i telenettet
  * Forbindelseslinier i telenettet
  * Tjenestebegreber
  * Fastnet
  * Mobilnet
  TELENETTETS UDVIKLING
  * Fra IDN til ISDN
  * ISDN konceptet
  - Standardisering
  - ISDN referencemodellen
  - Kanalstruktur
  - Protokoller
  * Tilslutningsmuligheder
  - Basisafslutning
  - Primærafslutning
  * Tjenesteintegration
  - nationalt
  - internationalt
  * Anvendelsesmæssige eksempler
  OPERATØRFORHOLD
  * Lovgivning
  * Telemarkedet
  * Operatører
  * Tjenesteudbud
  * Samtrafik
  * Fast operatørvalg
  * Nummer portabilitet
  TERMINALUDSTYR
  * Analogt terminaludstyr
  - udstyrstyper
  - standarder
  - funktionalitet
  - signaleringforhold
  * Digitalt terminalerudstyr
  - PCM
  - udstyrstyper
  - standarder
  - protokoller
  * Øvrige udstyrstyper
  * PABC-udstyr
  * Mobile udstyrstyper
  * Abonnementstyper
     
    LAN KURSER
   

  LAN GRUND

  Generelt * Baggrund for lokalnet
  * Topologier
  * Signaleringsformer/-teknikker
  * Kanalopdeling
  * Accessmetoder Grundprincipper for lokalnet * OSI-model
  * Kablingsmetodik, struktureret kabling
  * Ethernet
  * Token Ring
  * Protokoller Lokalnetssammenkobling * Bridge
  * Switche
  * Gateway/Router
  * Protokolkonvertere
  * LAN's via WAN LAN software * Netværksoperativsystemer
  - funktionsprincipper
  - muligheder/begrænsninger
  - sikkerhedsaspekter Overvågning/management * Funktionsprincipper
  * Muligheder/begrænsninger
  * Fejlsøgning, -lokalisering og -retning
  * Sikkerhedsmæssige aspekter
   

  LAN KABLINGSSYSTEMER

  Generelt * Kablingssystemer
  * Systemtyper og forskelle
  * Producenter/leverandører/installatører Kablingen * Nettopologier
  - traditionelle
  - struktureret
  * Kabeltyper
  * Tekniske og anvendelsesmæssige karakteristika
  * Føringsveje
  * Termineringspunkter Hardware * Krydsfeltsudstyr
  - fysisk placering
  - fysisk opbygning
  - interfacemuligheder
  - mellemkablinger i krydsfelt (patchkabler)
  - koncentratorer
  - relæenheder
  - repeaterenheder
  * Vægtermineringer (drops)
  - fysisk placering
  - fysisk opbygning
  - mellemkablinger fra væg til terminaludstyr (baluns) Konfigurationsmuligheder * Principper og struktur
  * Afstandskriterier
  * Ethernet
  - normalt ethernet
  - tyndt ethernet
  - HUB- og Switchbaseret
  * Ringnet
  - 4 og 16 Mbit/sekund
  - HUB- og Switchbaseret Dokumentation * Beskrivelse af installation
  * Beskrivelse af komponenter
  * Opmærkning
  - krydsfelter
  - vægtermineringer
  * Test- og kontrolværktøjer
  * Afrapportering
   

  LAN FEJLSØG

  Generelt * Fejlsøgnings- og fejllokaliseringsprincipper for lokalnet
  * Værktøjer til fejlsøgning, fejllokalisering og fejlretning
  - hardware
  - software
  * Implementeringsgrad af værktøjer Fejlsøgning og fejllokalisering * Strukturering af fejlsøgningsprocedurer
  * Hardware/software
  - enheder
  - niveauer
  - alarmer
  - andre informationer
  * Anvendelse af fejlsøgningsværktøjer
  - integrerede
  - eksterne
  * Fejlindikationer Fejlretning * Procedure for fejlretning
  - hardware
  - software
  * Testmuligheder efter fejlretning
  * Procedure for afrapportering
  * Procedure for information til brugere
    BETJENING "HP-ADVISOR"
   

  TOKEN RING

  Lag 1/2 protokoller generelt * Standardiserede
  * De facto
  * Relationer til OSI-modellen Token Ring elementer * Adaptorkort
  * MAU'er/CAU'er
  * HUB's
  * Ind-/udkobling af ring
  * Next Active Upstream Neighbour (NAUN)
  * Token/Frame
  * Token monitor
  * Automatisk fejlovervågning Token Ring protokolstrukturen * Lag 2, MAC-grænsefladen
  * Lag 2, LLC-grænsefladen
  * Token Ring protokollen
  * Adressemetodik
  - Indkodet adresse
  - Programmerbar adresse
  - Funktionsadresse
  * Early Token Release
  * Lag 3 interfaces
  - Netbios
  - IP (TCP/IP)
  - IPX - Andre Fejllokalisering generelt * Fejlindikationer
  * Fejltyper
  * Protokolanalyse
  * Management
   

  ETHERNET

  Lag 1/2 protokoller generelt * Standardiserede
  * De facto
  * Relationer til OSI-modellen Ethernet elementer * Hardwaremæssige delelementer
  - Adaptorkort
  - Kabelsegmenter
  - MAU'er/transcivere
  - AUI-kabler
  - HUB's Ethernet protokolstrukturen * Lag 1, MAC-grænsefladen
  * Lag 2, LLC-grænsefladen
  * Ethernet protokollen
  * Adressemetodik
  * Lag 3 interfaces
  - Netbios
  - IP (TCP/IP)
  - IPX
  - Andre Fejllokalisering generelt * Fejlindikationer
  * Fejltyper
  * Protokolanalyse
  * Management
   

  TCP/IP

  GENERELT
  * Historik
  * Standardisering
  - De facto
  - Relationer til OSI-modellen
  * Formålet med TCP/IP
  * Internetprotokoller
  INTERNET PROTOKOLLEN, IP
  * Formål
  * Format og struktur
  * Fragmentering
  * Faciliteter, services og optioner
  IP ADRESSER
  * Adresser og notation
  - Netværksadresser
  - Broadcast
  - Specielle adresser
  * Subnet
  * Sammenbinding af fysiske- og IP adresser
  - ARP-protokollen
  - RARP-protokollen
  * DNS
  * Version 6
  - Opbygning
  - IPV4 vs.IP V6
  IP ROUTNING
  * Strategi, grundlag, protokoller og principper
  - Enkelt netværk
  - Flere netværk
  - Routningstabeller
  * Routningsprotokoller, generelt
  TRANSMISSION CONTROL PROTOKOL, TCP
  * Formål
  * Format og struktur
  * Acknowlement
  * Op- og nedkobling
  * Faciliteter, services og optioner
  - Telnet
  - FTP
  * Højere lags service
  USER DATAGRAM PROTOKOL, UDP
  * Formål
  * Format og struktur
  * Faciliteter, services og optioner
  * SNMP INTERFACES
  * Lag 2 og lag 5 interfaces
  FEJLSITUATIONER
  * Internet control message protokol, ICMP
  * Fejlrapportering
  * Message overføring og format
  * Management
  * Fejlindikationer
  * Fejltyper
  * Protokolanalyse
  - TCP/IP Vital signs
  - Detaljeret TCP dekodning
  Opgaver og øvelser
  * Protokoller
  * TCP/IP strukturen
  * Fejlindikationer og -typer
  VIDEREUDDANNELSE
  * Når du har deltaget på kurset "TCP/IP ", er du i besiddelse er en viden, der giver dig et sikkert grundlag for videreuddannelse inden for følgende fagområder:
  * IPv6, detaljeret, struktureret og optimal anvendelse i eksisterende og kommende netværksmiljøer.
  * Sammenhæng med IPv4
  * IPv4 over IPv6, IPv6 over IPv4
  * IANA, InterNIC, TLA, NLA, SLA,
  * Host-filer
  * DNS
  * DHCP
  * Routningsfunktionalitet og algoritmer
  * Rotningsanvendelse og karakteristika
  * Routningsstrategier
  * RIPE
  * ARIN
  * APNIC
  * Routningsprotokoller
  * RIP
  * BGP4
  * IGMP
  * CIDR
  * ICMP
  * RIP
  * OSPF
  * RPSL
  * Ethernet
  * Cisco IOS
    NETBIOS
    IPX
   

  TCP/IP OG ROUTNING

  ADRESSER
  * Offentlige/private IPv4 og IPv6 adresser
  * Subnet/subdomæner og tilhørende masker
  * Adresseplaner og adressenotation
  * Adresse oversættelse
  - NAT, PAT IPv6
  * Baggrund, opbygning, adressenotation
  * Standarder, Neighbour Discovery
  * Adresseringsmuligheder
  - IANA, InterNIC, TLA, NLA, SLA,
  * Sammenhæng med IPv4
  - IPv4 over IPv6, IPv6 over IPv4NAVNE- og ADRESSEOPLØSNING* Host-filer
  * DNS
  * DHCP
  ROUTNING
  * Funktionalitet og algoritmer
  * Anvendelse og karakteristika
  * Strategier
  * RIPE, ARIN, APNIC
  * Protokoller
  - BGP4, IGMP, CIDR
  - ICMP, RIP, OSPF, RPSL
  - Cisco IOS
  TCP/IP I WINDOWS
  * Windows 2000 professionel
  * Windows 2000 server
  - DNS
  - DHCP
  - OSPF
  - RIP
  - EthernetFIREWALL
  * Funktion
  * Anvendelse
  * Problematikker
  - DMZ, proxy
  * Sikkerhedshuller
  FEJLSITUATIONER
  * Fejltyper
  * Fejltilstande
  * Fejllokaliseringsmuligheder
  * Testmuligheder
  * Fejlretning og afrapportering
  * Protokolanalyser
  OPGAVER, ØVELSER OG ERFARINGSOVERFØRELSE
  Alle praktisk orienterede aktiviteter gennemføres i relation til kursusmål og underbygger deltagernes opnåelse af målene.
  VIDEREUDDANNELSE
  * Når du har deltaget på kurset "TCP/IP og routning", er du i besiddelse er en viden, der giver dig et sikkert grundlag for videreuddannelse inden for følgende fagområder:
  * IPv6, detaljeret, struktureret og optimal anvendelse i eksisterende og kommende netværksmiljøer.
  * Design af meget store netværk der anvender TCP/IP protokolstrukturen.
  * Sikkerhedsmæssige forhold i netværk.
  * Performancemæssige forhold i netværk.
  Emneord i relation til disse fagområder:
  * IPsec
  * PKI (Public Key Infrastructure)
  * Secure DNS
  * Network Management Systems
  * HTTPS
  * Server load balancing
  * Firewall load balancing
  * Ethernet serverperformance
  * Firewall performance
  * Anvendelse af værktøjer
  * Benchmarking og måling
  * Test af firewall huller
  * Konvergenstid for routningsprotokoller
  * Authentication
  * Performanceoptimering
  * Sikkerhedsoptimering
  * e-Commerce
  * Proxyer, intelligent networks
   

  TRÅDLØS ETHERNET - WLAN

  STANDARDER
  * 802.11a, 802.1b, 802.1g og andre
  * Antenner
  * Bølger
  * Fresnel
  * GHz
  * GSM
  * Bluetooth
  INSTALLATION
  * Fysiske forhold
  - Korte afstande
  - Lange afstande
  * Elektriske forhold
  - Strømforsyning og jording
  - Dæmpning
  - Støj
  * Accesspunktet og adaptoren
  - Anvendelsesforhold
  - Konfiguration
  * Integration til bestående systemer
  DRIFT
  * Optimering
  * Administration
  * Performance
  FEJLLOKALISERING
  * Muligheder
  * Metoder
  * Typiske problemer og fejl
  SIKKERHED
  * Kryptering
  * Autification
  * VPN
  OPGAVER, ØVELSER OG ERFARINGSOVERFØRING
  Alle praktisk orienterede aktiviteter underbygger din opnåelse af kursusmålene.
  VIDEREUDDANNELSE
  Når du har deltaget på kurset Trådløst Ethernet, WLAN, er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videreuddannelse inden for følgende fagområder:
  * IP og TCP relationer i trådløse netværk
  * Design af større WLAN´s
  * Sikkerhedsmæssige forhold ved anvendelse af WLAN's
  * Integration og migrering af kablet og trådløse netværk

   

  MPLS

  GRUNDLÆGGENDE MPLS
  · MPLS topologi og referencemodel
  · MPLS HW/SW
  · MPLS traffic engineering, prioritering m.v.
  · IS-IS og alternativer
  · Standarder, rammeformater og protokoller
  · Fejlsøgning, drift, performance og sikkerhed
  MPLS VPN
  · BGP4
  · BGP multiprotocol routning (VPNV4)
  · Routing/forwarding instances (VRF)
  · Inter-VRF routning
  · Intra-VRF routning
  · Route-maps
  TILGRÆNSENDE EMNER
  · Adresseplanlægning
  · Prefixlister, AS-path filterlister og andre rutefiltre
  · Default routning og Internet access
  · NAT, NAPT og SNAT
  · DHCP og DNS
  · Failover, backup/recovery og VRRP/HSRP
  · IPv6
  · 802.1q VLAN
  · MPLS-over-MPLS
  OPGAVER, ØVELSER OG ERFARINGSFORMIDLING
  · Alle praktisk orienterede aktiviteter gennemføres i relation til kursusmål og underbygger deltagernes opnåelse af målene.
  · Som forbindelser mellem øvelses routerne anvendes dot1q VLAN og subinterfaces.
  · Som protokolanalyseværktøj (sniffer) anvendes EtheReal under Windows.
  · Kursister er velkomne til at medbringe egne routere, laptops, switche, protokolanalysatorer o.s.v., men vi gør opmærksom på, at øvelserne foregår i det åbne Internet, uden firewall, og med fri "sniffer" adgang.Hvis særlige routere eller lag 3 switche ønskes anvendt i øvelserne, kan vi arrangere dette.
  VIDEREUDDANNELSE
  Når du har deltaget på kurset "MPLS", er du i besiddelse af viden, der giver dig et sikker grundlag for videreuddannelse inden for følgende fagområder:
  · Provider Networks
  · Internet Core routning
  · Metro LAN
    INTRODUKTION TIL NETVÆRK
    LAN KONCEPTER
    LAN FUNKTIONALITET
     

   

  WAN KURSER
    DATATRANSMISSION OG GRÆNSESNITFLADER
    DATATRANSMISSIONSUDSTYR OG DERES ANVENDELSE
    DATAOVERFØRSEL I TRANSMISSIONSNET
    HØJHASTIGHEDS-DATATRANSMISSION
    X.25, PAKKEKOBLEDE NETVÆRK
    SNA-KOMMUNIKATION
    ISDN-TEKNIK
    ATM
    FRAME RELAY
    INTRODUKTION TIL NETVÆRK
    NETVÆRKSKOMPONENTER OG -BEGREBER
    NETVÆRKSANALYSE OG -DESIGN
    WAN GRUND
    SDH