| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub |

Standard kurser eller personligt tilpasset uddannelse

Populært forløb

Dit forløbBruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818
Mail:

  • Vi vurderer behov
  • Vi kortlægger muligheder
  • Vi beregner udbytte
  • Vi sammensætter et forløb
  • Vi tilpasser afholdelsestidspunkt
  • Vi optimerer uddannelsesinvesteringen

TCP/IP - [L11]

DELTAGERE

Er du beskæftiget med rådgivning, installation, konfigurering, programmering, eller drift, og har du ansvar for eller arbejder med, administration og fejllokalisering i lokalnet hvor protokolstrukturen "TCP/IP" anvendes, så skal du deltage på kurset "TCP/IP".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende indsigt i TCP/IP protokolstrukturen og dennes sammenhæng med omverdenen. Du får kendskab til, hvilke dele af protokolstrukturen der er væsentlige i forbindelse med konfigurering og programmering af TCP/IP lokalnetsudstyr, samt i forbindelse med fejllokalisering og fejlretning på lokalnet der anvender TCP/IP protokollen.

Efter kurset vil du:
* Have forståelse for protokolstrukturens grundlæggende funktionsprincipper. Kunne kende forskel på version IPv4 og IPv6.
* Have overblik over grundlæggende fejllokaliseringsmuligheder relateret til TCP/IP protokolstrukturen.
* Kunne deltage aktivt i fejllokalisering på lokalnet der anvender TCP/IP protokolstrukturen.
* Have kendskab til konfigurations- og programmeringsmuligheder af TCP/IP lokalnetsudstyr.

FORUDSÆTNINGER

Kurset "LAN grund" (L0) eller tilsvarende grundlæggende viden om lokalnet.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Indlæringsprofil (Dansk version), tilkøbes
* Indlæringsprofil (Engelsk version), tilkøbes
* Kursus Optimering, inklusiv
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner og opgaver, samt erfaringsoverførsel og øvelser. Alle øvelser er relateret til situationer, som forekommer i lokalnetværkskonfigurationer der anvender TCP/IP protokollen.

VARIGHED

2 dag (12 timer).

VIDEREUDDANNELSE

* Når du har deltaget på kurset "TCP/IP ", er du i besiddelse af en viden, der giver dig et sikkert grundlag for videreuddannelse inden for følgende fagområder:
* IPv6, detaljeret, struktureret og optimal anvendelse i eksisterende og kommende netværksmiljøer.
* Sammenhæng med IPv4
* IPv4 over IPv6, IPv6 over IPv4
* IANA, InterNIC, TLA, NLA, SLA,
* Host-filer
* DNS
* DHCP
* Routningsfunktionalitet og algoritmer
* Routningsanvendelse og karakteristika
* Routningsstrategier
* RIPE
* ARIN
* APNIC
* Routningsprotokoller
* RIP
* BGP4
* IGMP
* CIDR
* ICMP
* RIP
* OSPF
* RPSL
* Ethernet
* Cisco IOS

KURSUSINDHOLD

Generelt

* Historik
* Standardisering
- De facto
- Relationer til OSI-modellen
* Formålet med TCP/IP
* Internetprotokoller

Internet protokollen, IPv4

* Formål
* Format og struktur
* Fragmentering
* Faciliteter, services og optioner

IP adresser

* Adresser og notation
- IPv4 netværksadresser
- IPv4 broadcast
- IPv4 specielle adresser
* Subnet
* Sammenbinding af fysiske- og IP adresser
- ARP-protokollen
- RARP-protokollen
* DNS
* IPv6
- IPv6 rammeopbygning
- IPV4 vs.IP V6

IP routning

* Strategi, grundlag, protokoller og principper
- Enkelt netværk
- Flere netværk
- Routningstabeller
* Routningsprotokoller, generelt

Transmission Control Protokol, TCP

* Formål
* Format og struktur
* Acknowlement
* Op- og nedkobling
* Faciliteter, services og optioner
- Telnet
- FTP
* Højere lags service

User Datagram Protokol, UDP

* Formål
* Format og struktur
* Faciliteter, services og optioner
* SNMP

Interfaces

* Lag 2 og lag 5 interfaces

Fejlsituationer

* Internet control message protokol, ICMP
* Fejlrapportering
* Message overføring og format
* Management
* Fejlindikationer
* Fejltyper
* Protokolanalyse
- TCP/IP Vital signs
- Detaljeret TCP dekodning

Opgaver og øvelser

* Protokoller
* TCP/IP strukturen
* Fejlindikationer og -typer

 

 

 

Vore kunder siger:

 

Jens Arenstoft
Datametrix

Jeg vurderer kvaliteten særdeles anvendelig, når jeg ser på at omsætte det jeg har lært på kurset til praksis.

 

Lars Kalsen
TDC Mobil

Kvaliteten er i top og kompetente undervisere.

 

Jannick Egelund
Lølbæk El-service

Meget kompetent, der er ikke meget der ikke kan svares på inden for området (ISDN).

 

Helle Jeppesen
Telia

H&B har leveret en ydelse der til fulde opfylder mine forventninger (og endda mere) idet jeg føler ydelsen er leveret så jeg går fra kursus, klogere end da jeg kom.

 

Lars Jakobsen
FLS

Har fået svar på hvad der ligger "bag", bl.a. vor egen MD110.

 

Anders Christiansen
Siemens

Stor faglig kompetence og erfaring. Godt og indholdsrigt kursus med stort udbytte.

 

Efterhånden er der så mange brugere på internettet, som alle kræver unikke adresser,
at den eksisterende mængde af mulige IPv4-adresser er ved at løbe tør.
IPv4 protokollens adresse felt er på 32 bit, som teoretisk giver mulighed for 2^32 IPv4-adresser.
IPv6 protokollens adresse felt er på 128 bit, som teoretisk giver mulighed for 2^128 IPv6-adresser.

Antal IPv4 adresser er 4.294.967.296.
Antal IPv6 adresser er 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456.

læs mere om IPv4 http://da.wikipedia.org/wiki/IPV4
læs mere om IPv6 http://da.wikipedia.org/wiki/IPv6
læs mere om World IPv6 day http://world-ipv6-day.dk/


 

| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele- og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankrer indlæringen.
Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

arkiv:hb-k20050002råd