| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub |

Standard kurser eller personligt tilpasset uddannelse

Populært forløb

Dit forløbBruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818
Mail:

  • Vi vurderer behov
  • Vi kortlægger muligheder
  • Vi beregner udbytte
  • Vi sammensætter et forløb
  • Vi tilpasser afholdelsestidspunkt
  • Vi optimerer uddannelsesinvesteringen

TCP/IP og routning - [L14]

DELTAGERE

Er du beskæftiget med rådgivning, installation, konfigurering, programmering, drift, performanceoptimering, eller arbejder du med administration, fejllokalisering eller sikkerhed i netværk, hvor protokolstrukturen "TCP/IP" version IPv4 og/eller IPv6 anvendes, så skal du deltage på dette kursus.

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, med fokus på routnings- og adresseforhold, at give dig:
* Grundig og detaljeret indsigt i TCP/IP ver. IPv4 og IPv6's anvendelses- og funktionsrelaterede forhold samt sammenhæng med omverdenen
* Grundig indsigt i optimale processer ifm. fejllokaliseringsrelationer baseret på adresseplaner og udvalgte routningsprotokoller
* Kendskab til sikkerhedsmæssige forhold ifm. anvendelse af TCP/IP
* Kendskab til muligheder for performanceoptimering i netværk der anvender TCP/IP
Efter kurset vil du:
* I praksis kunne anvende private og offentlige IP ver. IPv4 og IPv6 adresser til opbygning af en IP adresseplan
* Kunne udpege og isolere fejl, der stammer fra routningsforhold i netværk
* Kunne redegøre for connection og dataoverførelsesprocessen for udvalgte TCP/IP applikationer
* På basis af adresseplaner, routningsprotokoller samt Internet og Firewall opsætning, kunne gøre rede for det generelle sikkerhedsniveau i et givet netværk
* Kunne udpege generelle forhold der har betydning for driftsmæssig performance i et netværk
* Have et sikkert grundlag for videreuddannelse inden for udvalgte fagområder.

FORUDSÆTNINGER

* Hvis du har deltaget på kurset "TCP/IP" (L11), eller har tilsvarende viden på området (evt. fra lignende kurser), har du tilstrækkelige forudsætninger til at deltage på dette kursus.

Det forudsættes at:
* Du har personlig motivation for og lyst til at erhverve viden på de aktuelle fagområder
* At du aktivt bidrager med relevant viden og erfaring under kursusforløbet

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Kursus Optimering, inklusiv
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

4 dage (24 timer).

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner og erfaringsoverførsel samt relevante opgaver og øvelser, der udgør en stor del af kurset. Alle øvelser er relateret til situationer, som forekommer i netværkskonfigurationer, der anvender TCP/IP protokollerne og Windowsbaserede klienter.
Dele af kursusmaterialet vil være på engelsk.

 

VIDEREUDDANNELSE

* Når du har deltaget på kurset "TCP/IP og routning", er du i besiddelse af en viden, der giver dig et sikkert grundlag for videreuddannelse inden for følgende fagområder:
* IPv6, detaljeret, struktureret og optimal anvendelse i eksisterende og kommende netværksmiljøer.
* Design af meget store netværk der anvender TCP/IP protokolstrukturen.
* Sikkerhedsmæssige forhold i netværk.
* Performancemæssige forhold i netværk.

Emneord i relation til disse fagområder:
* IPsec
* PKI (Public Key Infrastructure)
* Secure DNS
* Network Management Systems
* HTTPS
* Server load balancing
* Firewall load balancing
* Ethernet serverperformance
* Firewall performance
* Anvendelse af værktøjer
* Benchmarking og måling
* Test af firewall huller
* Konvergenstid for routningsprotokoller
* Authentication
* Performanceoptimering
* Sikkerhedsoptimering
* e-Commerce
* Proxyer, intelligent networks

 

KURSUSINDHOLD

ADRESSER

* Offentlige/private IPv4 og IPv6 adresser
* Subnet/subdomæner og tilhørende masker
* Adresseplaner og adressenotation
* Adresse oversættelse
- NAT, PAT

IPv6

* Baggrund, opbygning, adressenotation
* Standarder, Neighbour Discovery
* Adresseringsmuligheder
- IANA, InterNIC, TLA, NLA, SLA,
* Sammenhæng med IPv4
- IPv4 over IPv6, IPv6 over IPv4

NAVNE- og ADRESSEOPLØSNING

* Host-filer
* DNS
* DHCP

ROUTNING

* Funktionalitet og algoritmer
* Anvendelse og karakteristika
* Strategier
* RIPE, ARIN, APNIC
* Protokoller
- BGP4, IGMP, CIDR
- ICMP, RIP, OSPF, RPSL
- Cisco IOS

TCP/IP I WINDOWS

* Windows
- DNS
- DHCP
- OSPF
- RIP
- Ethernet

FIREWALL

* Funktion
* Anvendelse
* Problematikker
- DMZ, proxy
* Sikkerhedshuller

FEJLSITUATIONER

* Fejltyper
* Fejltilstande
* Fejllokaliseringsmuligheder
* Testmuligheder
* Fejlretning og afrapportering
* Protokolanalyser

OPGAVER, ØVELSER OG ERFARINGSOVERFØRELSE

Alle praktisk orienterede aktiviteter gennemføres i relation til kursusmål og underbygger deltagernes opnåelse af målene.

 

 

Vore kunder siger:

 

Jens Arenstoft
Datametrix

Jeg vurderer kvaliteten særdeles anvendelig, når jeg ser på at omsætte det jeg har lært på kurset til praksis.

 

Lars Kalsen
TDC Mobil

Kvaliteten er i top og kompetente undervisere.

 

Jannick Egelund
Lølbæk El-service

Meget kompetent, der er ikke meget der ikke kan svares på inden for området (ISDN).

 

Helle Jeppesen
Telia

H&B har leveret en ydelse der til fulde opfylder mine forventninger (og endda mere) idet jeg føler ydelsen er leveret så jeg går fra kursus, klogere end da jeg kom.

 

Lars Jakobsen
FLS

Har fået svar på hvad der ligger "bag", bl.a. vor egen MD110.

 

Anders Christiansen
Siemens

Stor faglig kompetence og erfaring. Godt og indholdsrigt kursus med stort udbytte.

 

Efterhånden er der så mange brugere på internettet, som alle kræver unikke adresser,
at den eksisterende mængde af mulige IPv4-adresser er ved at løbe tør.
IPv4 protokollens adresse felt er på 32 bit, som teoretisk giver mulighed for 2^32 IPv4-adresser.
IPv6 protokollens adresse felt er på 128 bit, som teoretisk giver mulighed for 2^128 IPv6-adresser.

Antal IPv4 adresser er 4.294.967.296.
Antal IPv6 adresser er 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456.

læs mere om IPv4 http://da.wikipedia.org/wiki/IPV4
læs mere om IPv6 http://da.wikipedia.org/wiki/IPv6
læs mere om World IPv6 day http://world-ipv6-day.dk/


 

| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele- og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankrer indlæringen.
Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

arkiv:hb-k20050002råd