| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub |

Standard kurser eller personligt tilpasset uddannelse

Populært forløb

Dit forløbBruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818
Mail:

 • Vi vurderer behov
 • Vi kortlægger muligheder
 • Vi beregner udbytte
 • Vi sammensætter et forløb
 • Vi tilpasser afholdelsestidspunkt
 • Vi optimerer uddannelsesinvesteringen

VoIP NETVÆRK [P6]

DELTAGERE

Er du beskæftiget med rådgivning, installation, konfigurering, programmering, eller har du ansvar for eller arbejder med administration og fejllokalisering i VoIP netværk, eller ønsker du kendskab til terminologier, begreber og funktionalitet i VoIP netværk, skal du deltage på dette kursus.

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende indsigt i protokolstrukturer i VoIP-baserede netværk og deres sammenhæng med omverdenen. Du får kendskab til de dele af protokolstrukturerne der er væsentlig i forbindelse med konfigurering og programmering af udstyrsenheder i VoIP-netværk, samt i forbindelse med fejllokalisering og fejlretning. Du får basisviden om muligheder for overvågning og management af VoIP netværk.

Efter kurset vil du:

 • Have forståelse for protokolstrukturernes grundlæggende funktionsprincipper
 • Kunne kende forskel på IP version 4 og version 6
 • Have overblik over grundlæggende fejllokaliseringsmuligheder relateret til protokolstrukturerne i VoIP netværk
 • Kunne deltage aktivt i fejllokalisering
 • Have kendskab til konfigurations- og programmeringsmuligheder samt overvågningsmuligheder i VoIP netværk

FORUDSÆTNINGER

Det forudsættes, at:

 • Du har grundlæggende LAN viden svarende til indholdet på vores kursus: "LAN grund [L0]"
 • Du har grundlæggende viden om ethernet svarende til vores kursus: "Ethernet [L10]"
 • Du aktivt bidrager med relevant viden og erfaring under kursusforløbet.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:

 • KursusEvaluering, inklusiv
 • KursusOptimering, inklusiv
 • InstruktørDialog, inklusiv
 • IndlæringsProfil, tilkøbes
 • ProfilAnalyse, tilkøbes

VARIGHED

 • 2 dag ( 12 timer)

PÅ KURSET

Kurset består af teorilektioner, opgaver og erfaringsoverføring, samt øvelser der underbygger indlæringen af det gennemgåede fagstof.

 

KURSUSINDHOLD

Generelt

 • Standardisering
 • ITU regi
 • IETF regi
 • Formål med protokolstrukturen i IP netværk

Voice over IP

 • Standarder, strategi, grundlag og principper
 • Koncepter
 • Udstyrsenheder
 • Quality of Servicel (QoS)
 • VoIP implementering
 • Fokusområder

IP protokollen

 • Format, struktur og QoS
 • Fragmentering og betydningen heraf
 • Faciliteter, services og optioner
 • Typiske fejl

IP adresser og routning

 • Adresser og notation, ver. 4 og 6
 • Subnet
 • Sammenhæng mellem IP- og fysiske adresser
 • Protokoller
 • Typiske fejl

TCP og UDP protokollerne

 • Formater, strukturer og QoS
 • Anvendelse og funktionalitet
 • Faciliteter, services og optioner
 • Typiske fejl

Fejlsituationer

 • ICMP protokolmeddelelser
 • Fejlindikationer
 • Fejltyper
 • Protokolanalyse

Overvågning / management

 • Overvågningsmuligheder
 • Network/management muligheder
 • Flaskehalse/QoS
 • Statistik
 • Fejllokalisering
 • Fejlhåndtering
 • Afrapportering og dokumentation

VIDEREUDDANNELSE

Når du har gennemført dette kursus, er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videreuddannelse inden for følgende områder:

 • LAN-teknologier
 • Avanceret LAN drift og vedligehold
 • Integration og migrering af LAN-, WAN- og Telefoni-teknologier
 • Produkt uddannelser
 • Funktionsorienteret udannelse

 

 

 

Vore kunder siger:

 

Jens Arenstoft
Datametrix

Jeg vurderer kvaliteten særdeles anvendelig, når jeg ser på at omsætte det jeg har lært på kurset til praksis.

 

Lars Kalsen
TDC Mobil

Kvaliteten er i top og kompetente undervisere.

 

Jannick Egelund
Lølbæk El-service

Meget kompetent, der er ikke meget der ikke kan svares på inden for området (ISDN).

 

Helle Jeppesen
Telia

H&B har leveret en ydelse der til fulde opfylder mine forventninger (og endda mere) idet jeg føler ydelsen er leveret så jeg går fra kursus, klogere end da jeg kom.

 

Lars Jakobsen
FLS

Har fået svar på hvad der ligger "bag", bl.a. vor egen MD110.

 

Anders Christiansen
Siemens

Stor faglig kompetence og erfaring. Godt og indholdsrigt kursus med stort udbytte.

 

 

| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele- og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankrer indlæringen.
Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

arkiv:hb-k20050002råd