Rådgivende tele og data ingeniører
Holm & Bertram
Rådgivende tele & data ingeniører
Tlf: +45 70131010

 

Erfaring og ekspertise <=> Tele- og datakommunikation

Ekspertise: Netværk med data, telefoni og video på LAN, WAN, WLAN, ADSL, MPLS, GSM, TETRA, satellit

Navigator: Forside -> Ressourcer -> Produktreferencer

Kompetence Analyse

 

Anvendelse

Hvad er Kompetence Analyse

En Kompetence Analyse har til formål at analysere og vurdere den øjeblikkelige tilstand og udnyttelse af en virksomheds procedurer for og værktøjer til kompetenceudvikling.

Kompetence Analyse foretages på baggrund af virksomhedens egne oplysninger, som systematisk sammenlignes med de tilsvarende oplysninger fra andre virksomheder.

Der gennemføres et opfølgende interview med en af virksomheden udpeget kontaktperson og andre ressourcepersoner.

På baggrund af de verificerede oplysninger udarbejdes en Kompetence Management Rapport med anbefalinger i forhold til virksomhedens ønskede niveau.

Rapporten gennemgås i virksomheden.

Hvem har brug for Kompetence Analyse

Ledelsen i den store eller mellemstore virksomhed, som investerer i eller ønsker at investere i kompetenceudvikling.

Den drifts- og/eller HR-ansvarlige som ønsker at sikre sammenhæng mellem virksomhedens vision, langsigtede planer og de påtænkte udviklingstiltag.

Hvorfor anvende Kompetence Analyse

Kompetence Analyse vil på topledelsesniveau tilføre:
 • mulighed for at prioritere kompetenceudviklingen i forhold til umiddelbare opgaver og til de langsigtede planer
 • mulighed for at monitere og evaluere effekten af de investerede midler eller ressourcer
 • sikre sammenhæng mellem mål og midler, når ændrede organisatoriske eller markedsforhold nødvendiggør en opkvalificering
 • mulighed for at anvende kompetenceudvikling som en parameter i medarbejderfastholdelsen
Kompetence Analyse vil for den drifts- og/eller HR-ansvarlige indebære:
 • at uddannelsesaktiviteterne kan planlægges i overensstemmelse med virksomhedens vision og strategi
 • at fejlinvesteringer i form af forkert eller overlappende uddannelse minimeres
 • at personalemæssige dispositioner kan planlægges og besluttes på et dokumenteret grundlag
Kompetence Analyse vil for medarbejderen indebære:
 • at de overordnede målsætninger synliggøres og omsættes til målrettet handling med individuel vækst
 • højere medansvar og motivation gennem forøgelse af egen værdi for virksomheden

Indhold

Kompetence Analyse indeholder følgende delelementer:
 • Konsulent
 • Analyse, inkl. verifikation af de afgivne oplysninger
 • Benchmarking
 • Kompetence Management Rapport
 • Risikovurdering, Anbefalinger og Handlingsplan

Konsulent

Kompetence Analyse, opfølgning og verifikation samt rapport-aflæggelse gennemføres af en erfaren konsulent.

Analyse

Til måling og registrering af driftforholdene anvendes virksomhedens egne oplysninger, som behandles fortroligt.

Benchmarking

Benchmarking gennemføres i forhold til
a) de sidste virksomheder, der indgår i analysegrundlaget,
b) det samlede analysegrundlag, og ( hvor det er muligt )
c) udvalgte virksomheder, der er sammenlignelige med egen virksomhed

Kompetence Management Rapport

Rapporten indeholder en gennemgang af de registrerede forhold, der har indflydelse på virksomhedens kompetenceudvikling :

 • Basisuddannelse

 • Investering i uddannelser Kompetenceniveau

 • Kompetencetilvækst

 • Kvalifikationskrav

 • Kvalitetskontrol af leverandører

 • Kvalitetskontrol af uddannelse

 • Målbeskrivelser

 • Personaleanalyser

 • Registreringssystem

 • Rekrutteringsgrundlag

 • Strategi og strategiformidling

 • Teknologiudvikling

 • Uddannelseskrav

 • Uddannelsesplanlægning

 • Vision

 • Ændringsberedskab

 • Risikovurdering og Anbefalinger

De registrerede og verificerede forhold danner baggrund for en vurdering af risici ved uændret anvendelse af eksisterende procedurer og værktøjer. Vurderingen ledsages af forslag til aktionsplaner, som kan optimere forholdene omkring kompetenceudvikling.

Anbefalingerne gennemgås og dokumenteres på et opfølgende møde i virksomheden.

Vilkår

Kompetence Analyse tilbydes som engangsydelse til en fast pris. Hertil kommer kørsel som afregnes efter standardvilkår.

 

 

26/16

| Firmaprofil | Kundeliste | Opgaveliste |