Rådgivende tele og data ingeniører
Holm & Bertram
Rådgivende tele & data ingeniører
Tlf: +45 70131010

 

Erfaring og ekspertise <=> Tele- og datakommunikation

Ekspertise: Netværk med data, telefoni og video på LAN, WAN, WLAN, ADSL, MPLS, GSM, TETRA, satellit

Navigator: Forside -> Ressourcer -> Produktreferencer

Kompetence Eftersyn

Anvendelse

Hvad er Kompetence Eftersyn

Et Kompetence Eftersyn har til formål at etablere et overblik over den øjeblikkelige tilstand og udnyttelse af en virksomheds procedurer for og værktøjer til kompetenceudvikling.

Kompetence Eftersyn foretages på baggrund af virksomhedens egne oplysninger, der sammenfattes til en Kompetence Eftersyns Rapport.

Rapporten omfatter en niveaufastsættelse af de eksisterende værktøjer og procedurer samt beskriver de identificerede risici i forhold til virksomhedens ønskede niveau og udnyttelsesgrad.

Rapporten gennemgås i virksomheden.

Hvem har brug for Kompetence Eftersyn

Ledelsen i store eller mellemstore virksomheder, som ønsker at etablere et overblik over kompetenceudviklingsaktiviteternes egnethed til at understøtte realisering af de fastlagte forretningsmæssige mål.

Ledelsen i den store eller mellemstore virksomhed, som overvejer en optimering/omlægning af sine HR-aktiviteter, og som forud herfor ønsker at identificere de væsentligste indsatsområder.

Den drifts- og/eller HR-ansvarlige som ønsker at afdække eller etablere sammenhæng mellem virksomhedens vision, langsigtede planer og de påtænkte udviklingstiltag.

Hvorfor anvende Kompetence Eftersyn

Kompetence Eftersyn afdækker virksomhedens øjeblikkelige tilstand vedrørende kompetenceudvikling samt den målsætning, virksomheden har med kompetenceudvikling.

På denne baggrund beskrives de væsentligste hindringer for at opnå dette mål, hvorefter det vil være muligt at identificere indsatsområderne og foretage en prioritering af disse.

Kompetence Eftersyn vil identificere potentielle og eksisterende problemområder i forhold til en målrettet og økonomisk hensigtsmæssig gennemførelse af opkvalificering.

Kompetence Eftersyn vil afdække virksomhedens muligheder for at optimere personaleplanlægning og - udvikling f. eks. i forbindelse med planlagte omorganiseringer eller som følge af ændrede krav og markedsforhold.

Kompetence Eftersyn kan anvendes som grundlag for omlægning og forbedring af de eksisterende aktiviteter og procedurer.

Indhold

Kompetence Eftersyn indeholder følgende :
* Besvarelse af spørgeskema
* Eventuel telefonisk uddybning af enkeltsvar
* Kompetence Eftersyns Rapport
* Risikovurdering
* Gennemgang i virksomheden

Besvarelse af spørgeskema

Til måling og registrering af driftforholdene anvendes virksomhedens egne oplysninger, som behandles fortroligt.

Kompetence Eftersyns Rapport

Evt. telefonisk opfølgning samt den efterfølgende behandling af de returnerede oplysninger foretages af en erfaren konsulent.

Rapporten indeholder en gennemgang af nedennævnte, uprioriterede forhold, der har indflydelse på virksomhedens kompetenceudvikling :
* Basisuddannelse
* Investering i uddannelser
* Kompetenceniveau
* Kompetencetilvækst
* Kvalifikationskrav
* Kvalitetskontrol af leverandører
* Kvalitetskontrol af uddannelse
* Målbeskrivelser
* Personaleanalyser
* Registreringssystem
* Rekrutteringsgrundlag
* Strategi og strategiformidling
* Teknologiudvikling
* Uddannelseskrav
* Uddannelsesplanlægning
* Vision
* Ændringsberedskab

Risikovurdering

De bearbejdede oplysninger danner baggrund for en niveaufastsættelse og en risikovurdering af de beskrevne aktiviteter og procedurer.

Risikovurderingen afdækker og beskriver de forhold, der fremstår som hæmmende for en fortsat udviklingsproces.

Beskrivelsen kan af virksomheden anvendes som grundlag for umiddelbar iværksættelse af enkeltaktiviteter eller udarbejdelse af en egentlig handlingsplan.

Gennemgang i virksomheden

Rapporten præsenteres i virksomheden.

Vilkår

Kompetence Eftersyn tilbydes som en engangsydelse til en fast pris. Hertil kommer kørsel som afregnes efter standardvilkår.

 

 

26/16

| Firmaprofil | Kundeliste | Opgaveliste |