Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

VURDERING af AFTALER

Uvildig rådgivning ved anskaffelse af bolignetværk til fordeling af Internet, telefoni og TV.

  • Analyse af aftaler mellem boligforening og installatører samt service udbydere
  • Hurtig og sikker anskaffelsesproces
  • Optimale økonomiske betingelser for den enkelte
  • Økonomisk og stabil drift

Profil

Hvad er VURDERING af AFTALER

VURDERING af AFTALER er en service leveret af Holm & Bertram i forbindelse med at en boligforening har besluttet på eget initiativ at anskaffe nyt bolignet til Internet, fjernsyn og/eller telefoni.

bolignet, webspeed, webnet, bredbånd, stofanet, kabeltv, kabel-tv

Som komtente rådgivere varetager Holm & Bertram boligforeningens interesser ved at vurdere de aftaler, som boligforeningen er ved at indgå med installatører og/eller udbydere.

Hvem henvender VURDERING af AFTALER sig til

VURDERING af AFTALER henvender sig til boligforeninger eller ejendomme, der har besluttet at anskaffe et nyt bolignetværk til fordeling af Internet, telefoni og/ellerTV kanaler.

Samtidigt er der et ønske om at gennemføre projektet uden permanent samarbejde med professionelle teknisk / økonomiske rådgivere, konsulenter og projektledere.

Kunderne spænder i dag fra boligforeninger, der ser nødvendigheden og fordelene af at samarbejde med erfaren uvildig partner for at sikre de bedste og mest økonomiske betingelser for beboerne.

Udbyttet af VURDERING af AFTALER

  • Optimalt aftalegrundlag
  • Kort beslutningsproces
  • Frihed til at vælge service udbydere efter eget ønske
  • Lavere udgifter for den enkelte beboer
  • Optimale driftsbetingelser
  • Ingen ekstra omkostninger

Indhold

På vegne af boligforeningen gennemføres en vurdering af aftaler mellem boligforeningen og installatører samt udbydere af Internet, telefoni og TV.
Når processen er tilendebragt har boligforeningen aftaler, der sikrer bedste tekniske, juridiske og økonomiske betingelser.
Vurderingen baseres hovedsageligt på Holm & Bertrams viden og mangeårige erfaring som rådgiver.
Analysen udpeger fejl, mangler og vage definitioner vedrørende både tekniske løsninger, økonomi, jura, sikkerhed og ansvar.
I analysen indgår overvejelser både vedrørende anskaffelser, installation og den fremtidige drift.