Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

VURDERING af TILBUD

Uvildig rådgivning ved anskaffelse af bolignetværk til fordeling af Internet, telefoni og TV.

 • Analyse af tilbud fra installatører og service udbydere
 • Valg af leverandører
 • Analyse af endelig aftale med installatør og service udbydere
 • Alt efter behov
 • Hurtig og sikker anskaffelsesproces
 • Optimale økonomiske betingelser for den enkelte
 • Økonomisk og stabil drift

Profil

Hvad er VURDERING af TILBUD

VURDERING af TILBUD er en service leveret af Holm & Bertram i forbindelse med at en boligforening har besluttet på eget initiativ at anskaffe nyt bolignet til Internet, fjernsyn og/eller telefoni.
Som komtente rådgivere varetager Holm & Bertram boligforeningens interesser ved at vurdere de tilbud, som boligforeningen har indhentet fra installatører og/eller udbydere.
Ud over at udføre vurderingen af tilbud kan kunden frit bede Holm & Bertram om at vælge installatør, vælge service udbyder samt at vurdere den endelige aftale med installatør og service udbyder.

Hvem henvender VURDERING af TILBUD sig til

VURDERING af TILBUD henvender sig til boligforeninger eller ejendomme, der har besluttet at anskaffe et nyt bolignetværk til fordeling af Internet, telefoni og/ellerTV kanaler.
Samtidigt er der et ønske om at gennemføre projektet uden permanent samarbejde med professionelle teknisk / økonomiske rådgivere, konsulenter og projektleder.
Kunderne spænder i dag fra boligforeninger, der ser nødvendigheden og fordelene af at samarbejde med erfaren uvildig partner for at sikre de bedste og mest økonomiske betingelser for beboerne.

Udbyttet af VURDERING af TILBUD

 • Optimalt beslutningsgrundlag
 • Kort beslutningsproces
 • Frihed til at vælge service udbydere efter eget ønske
 • Lavere udgifter for den enkelte beboer
 • Optimale driftsbetingelser
 • Ingen ekstra omkostninger

Indhold

Grundydelsen

På vegne af boligforeningen gennemføres en vurdering af tilbud fra installatører samt udbydere af Internet, telefoni og TV.
Når processen er tilendebragt har boligforeningen et grundlag at vælge installatør og udbydere fra.
Vurderingen baseres hovedsageligt på Holm & Bertrams viden og mangeårige erfaring.
Analysen udpeger fejl, mangler og vage definitioner vedrørende både tekniske løsninger, økonomi, jura, sikkerhed og ansvar.
I analysen indgår overvejelser både vedrørende anskaffelser, installation og den fremtidige drift.

Optioner

Kunden kan frit vælge at lade Holm & Bertram vælge leverandører på basis af de vurderede tilbud. Dette medfører at vurderingen udvides med en analyse der ender i en anbefaling.
Kunden kan ligeledes bede om at Holm & Bertram analyserer de oplæg som ender med at blive til aftaler mellem boligforeningen og leverandørerne.