Uddannelse med kvalitet

Vælg uddannelse indenfor datanetværk og telenetværk med kvalitet for bedre målopfyldelse og resultat

Instruktører:

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører.

Materiale:

Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for telekommunikation og datakommunikation.

Praktik:

Praktiske øvelser og opgaver med opsætning og fejlfinding i netværk, forøger og forankrer indlæringen.

Visitering:

Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.

Optimering:

Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.

Evaluering:

Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.

Moduler:

Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.