Afholdelsestatus = Inaktiv

DIGITALE PABC'ers ANVENDELSESMULIGHEDER [O5]

 

DELTAGERE

Kurset henvender sig til personer med produktansvar og alle personer der indenfor telefon- og EDB-administration, eller inden for rådgivning og planlægning, forestår implementering, idriftssætning, installation eller opdatering af virksomhedens telefoni- eller datakommunikationsforhold.

KURSUSMÅL

At deltagerne på orienterende niveau får kendskab til:
* Produktudvalg på det danske marked
* Telefonifaciliteter og servicefunktioner
* Datakommunikationsmuligheder
* Mulige interne og eksterne netværkskonfigurationer
* Standarder og tendenser på PABC-området

således, at de efter kurset kan vurdere digitale PABC'ers VOICE OG DATA koncepter som et alternativ eller supplement til "traditionelle" tale- og datakommunikationsløsninger.

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset, da alle fagudtryk og begreber bliver gennemgået i fornødent omfang i sammenhæng med de emner, hvor de er relevante.

VARIGHED

2 dage (12 timer)

PÅ KURSET

Kursusafviklingen vil bestå af teorilektioner og opgaver, samt diskussioner og debat baseret på deltagernes egne erfaringer og behov.

KURSUSINDHOLD

PABC

* Hvad er en digital PABC
* Sammenligning med offentlige net, herunder begrebet "Centrex"

PRODUKTUDVALG

* Producenter
* Leverandører
* Produkttyper

VOICEKOMMUNIKATIONSMULIGHEDER

* Systemstruktur og design generelt
* Tilslutningsmuligheder/hardware

TELEFONIFACILITETER OG SERVICE-FUNKTIONER

* Virksomhedens telefoniprofil
* Faciliteter generelt
* Overvågnings-, drifts- og vedligeholdelsesfunktioner
* Debiteringsbehandling
* Telefonisthjælpesystemer
* Systemer for elektronisk talelagring
* Personsøgesystemer
* Systemer for ændring af systemdata

DATAKOMMUNIKATIONSMULIGHEDER

* Systemstruktur og design generelt
* Interne/eksterne tilslutningsinterfaces/grænsesnit
* Hardwareenheder
* Faciliter og kapacitetsniveau

NETVÆRKSMULIGHEDER

* PABC'en i interne netværkskonfigurationer (LAN)
* PABC'en i eksterne netværkskonfigurationer (WAN)
* Samkøring med andre datanet
* PABC-net kontra multipleksernet

TENDENSER PÅ PABC-OMRÅDET

* Liberalisering
* Standarder:
- tilslutningsinterfaces
- signaleringssystemer
- protokoller
- konvertere.

OPGAVER, DISKUSSIONER OG DEBAT

* PABC-typer
* Netkonfigurationer
* Tilslutningsmuligeheder
* Installations-, drifts-, og vedligeholdelses aspekter.