| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub |

Standard kurser eller personligt tilpasset uddannelse

Populært forløb

Dit forløbBruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818
Mail:

  • Vi vurderer behov
  • Vi kortlægger muligheder
  • Vi beregner udbytte
  • Vi sammensætter et forløb
  • Vi tilpasser afholdelsestidspunkt
  • Vi optimerer uddannelsesinvesteringen

TLF GRUND [P0]

DELTAGERE

Er du konsulent, beskæftiget med systemsalg, teknisk salg, salgssupport eller rådgivning, er du beslutningstager, eller er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af telefonirelateret kommunikationssystemer, eller hvis du ønsker et overordnet kendskab til terminologier og begreber indenfor området telefoni, skal du deltage på kurset "TLF GRUND".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig et overblik indenfor telefoniområdet, dækkende analog og digital telefoni samt ISDN. Du får indsigt i relevante forhold og tekniske begreber. Med udgangspunkt i telenettet historiske udvikling præsenteres bærer- og teletjenester, terminaltyper og tilslutningsformer.

Efter kurset vil du kunne føre en dialog på et sikkert fagligt grundlag.

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset. Fagudtryk og teletekniske begreber vil blive gennemgået i fornødent omfang i sammenhæng med de emner, hvor fagudtrykkene er relevante.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Indlæringsprofil (Dansk version), tilkøbes
* Kursus Optimering, inklusiv
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

2 dage (12 timer)

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, relevante opgaver, "hands on" øvelser samt erfaringsformidling.

 

KURSUSINDHOLD

Telefonnettets opbygning

* Telefonnettets udvikling
* Forbindelseslinier i telefonnettet
* Tjenestebegreber
* Fastnet
* Mobilnet

ISDN

* Referencemodellen
* Kanalstruktur
* Tilslutningsmuligheder
* Tjenesteintegration

Terminaludstyr

* Analoge telefonterminaler
* Digitale telefonterminaler
* Øvrige terminaludstyr
* PABC-udstyr
* Mobil-terminaler
* Abonnements typer

Operatørforhold

* Operatører
* Tjenesteudbud
* Samtrafik
* Fast operatørvalg
* Nummer portabilitet

Opgaver

 

 

 

Vore kunder siger:

 

Jens Arenstoft
Datametrix

Jeg vurderer kvaliteten særdeles anvendelig, når jeg ser på at omsætte det jeg har lært på kurset til praksis.

 

Lars Kalsen
TDC Mobil

Kvaliteten er i top og kompetente undervisere.

 

Jannick Egelund
Lølbæk El-service

Meget kompetent, der er ikke meget der ikke kan svares på inden for området (ISDN).

 

Helle Jeppesen
Telia

H&B har leveret en ydelse der til fulde opfylder mine forventninger (og endda mere) idet jeg føler ydelsen er leveret så jeg går fra kursus, klogere end da jeg kom.

 

Lars Jakobsen
FLS

Har fået svar på hvad der ligger "bag", bl.a. vor egen MD110.

 

Anders Christiansen
Siemens

Stor faglig kompetence og erfaring. Godt og indholdsrigt kursus med stort udbytte.

 

 

| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele- og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankrer indlæringen.
Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

arkiv:hb-k20050002råd