| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub |

Standard kurser eller personligt tilpasset uddannelse

Populært forløb

Dit forløbBruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818
Mail:

  • Vi vurderer behov
  • Vi kortlægger muligheder
  • Vi beregner udbytte
  • Vi sammensætter et forløb
  • Vi tilpasser afholdelsestidspunkt
  • Vi optimerer uddannelsesinvesteringen

TELEFONNET OG -TEKNIK [P1]

DELTAGERE

Er du konsulent, beskæftiget med systemsalg, teknisk salg eller rådgivning, er du beslutningstager, eller er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af kommunikationssystemer, eller hvis du ønsker et indgående kendskab til terminologier og begreber indenfor området telefoni i offentlige og private net, skal du deltage på kurset "TLFNET OG -TEKNIK".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig en basisviden og et overblik indenfor telefoniområdet, dækkende analog og digital telefoni samt ISDN. Du får indsigt i relevante forhold og tekniske begreber. Med udgangspunkt i anvendelsesmæssige brugerforhold præsenteres typiske netværkskoncepter.

Efter kurset vil du kunne føre en faglig dialog med tekniske specialister på et sikkert grundlag, samt på en professionel måde kunne bistå med ideoplæg i netværkssammenhænge.

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har deltaget på vores kursus; "TLF GRUND", har du tilstrækkelige forudsætninger til at deltage på dette kursus. Hvis du ikke har deltaget, skal du være i besidelse af tilsvarende grundlæggende viden på området. Fagudtryk og teletekniske begreber vil dog blive gennemgået i fornødent omfang i sammenhæng med de emner, hvor det er relevant.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Indlæringsprofil (Dansk version), tilkøbes
* Kursus Optimering, inklusiv
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

3 dage (18 timer)

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, relevante opgaver samt erfaringsformidling.

 

KURSUSINDHOLD

Brugerbehov

* Telefoni i privat regi
* Telefoni i virksomhedsregi

Telefonnettets opbygning

Telefonnettets udvikling
* Basisnettet
* Netudviklingen
- IDN
- ISDN
- IBCN
- Mobile net
* Netstatus
* Tjenestebegreber
- Bærertjeneste
- Teletjeneste
Forbindelseslinier i telefonnettet
* Mellemcentrale forbindelser
- Fysiske og elektriske forhold
- Transmissionstekniske forhold
* Abonnentlinier
- Fysiske elektriske forhold
-
Transmissionstekniske forhold
ISDN
* Referencemodellen
- Den simple referencemodel
- Referencemodellen i praksis
*
Kanalstruktur
- B-kanalen
- D-Kanalen
* Brugertilslutninger
- Basis tilslutning ISDN 2
- Primær tilslutning ISDN 30
- Tilslutningsmuligheder
* Tjenesteintegration
- Muligheder
- Samtrafik

Terminaludstyr

Standardterminaler
* Analoge
* Digitale
PABC/PABX
* Hvad er en PABC
* Hvilke anvendelsesmuligheder har en PABC
* Alternativer til PABC'er

Virksomhedspolitik telefonbetjening

* Telefonipolitik
* Målbare kvalitetskrav
* Uddannelse

Telefonifunktionalitet

Faciliteter
* Basale faciliteter
* Avancerede faciliteter
Omstillingsfunktionen<
* Betjeningsforhold
* Støttesystemer
Supplerende funktioner
* DECT
* Personsøgning
* Voice response og Voice mail
CTI
* Funktionelle interfaces
* Systeminterfaces
- LAN/WAN

Operatørforhold

* Operatører/tjenesteudbud
* Samtrafikaftaler
* Nummerplansforhold
* Økonomi
* Tendenser på området

Drifts- og vedligeholdelses funktioner

* Organisation
* Behov
* Uddannelse

Netværkskoncepter

* Opbygning af PABC-netværk
* Integration med datanetværk
* Driftssikkerhedsmæssige aspekter

Opgaver

Vore kunder siger:

 

Jens Arenstoft
Datametrix

Jeg vurderer kvaliteten særdeles anvendelig, når jeg ser på at omsætte det jeg har lært på kurset til praksis.

 

Lars Kalsen
TDC Mobil

Kvaliteten er i top og kompetente undervisere.

 

Jannick Egelund
Lølbæk El-service

Meget kompetent, der er ikke meget der ikke kan svares på inden for området (ISDN).

 

Helle Jeppesen
Telia

H&B har leveret en ydelse der til fulde opfylder mine forventninger (og endda mere) idet jeg føler ydelsen er leveret så jeg går fra kursus, klogere end da jeg kom.

 

Lars Jakobsen
FLS

Har fået svar på hvad der ligger "bag", bl.a. vor egen MD110.

 

Anders Christiansen
Siemens

Stor faglig kompetence og erfaring. Godt og indholdsrigt kursus med stort udbytte.

 

 

| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele- og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankrer indlæringen.
Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

arkiv:hb-k20050002råd