VALG AF DATATJENESTE [O0]

 

DELTAGERE

Kurset henvender sig til alle personer, der ønsker kendskab til beslutningsparametre i forbindelse med valg af datatjenester og design af kommunikationsløsninger. EDB-chefer, informatikchefer, kommunikationsansvarlige og andre beslutningstagere vil få stort udbytte af deltagelse i dette kursus, der giver et godt overblik over eksisterende tjenester samt disses udnyttelses- og kombinationsmuligheder.

KURSUSMÅL

Liberaliseringstendenser og den teknologiske udvikling har medført, at beslutningstagere på tale- og datakommunikationsområdet, idag ikke blot skal vælge mellem de enkelte teletjenester, (Datel, Datex, Datapak, ISDN, MegaNet, etc.), men vurdere muligheden for at kombinere de tilgængelige tjenester, således at cost/benefit forholdet bliver optimalt. Optimale kommunikationsløsninger bør også fremtidssikres under hensyn til fremtidige nye muligheder samt takst- og prisudviklingen.

Målet med dette intensive kursus er, at give overblik over de muligheder og kombinationsmuligheder der eksisterer ved anvendelse af offentlige teletjenester. Efter kurset vil du være istand til ud fra kommunikationsbehov, at udpege relevante offentlige teletjenester der kan indgå i kommunikationsløsninger.

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset.

VARIGHED

1 dag (6 timer)

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, samt diskussioner og debat baseret på deltagernes egne erfaringer og behov. Der afsluttes med en Case: "Valg af datatjeneste" hvor der udfra brugerprofil og kommunikationsbehov vælges en netløsning.

KURSUSINDHOLD

GENERELLE BRUGERFORHOLD

* Den generelle udvikling på EDB-området
* Den generelle udvikling på kommunikationsområdet
* Brugeranalyse
* Bugerprofil
* Udnyttelse af datatjenester
* Optimering

DATATJENESTEN DATEL

* Generelt
* Opkaldte forbindelser
* Faste forbindelser
* Højhastighedsforbindelser
* Netopbygningsmuligheder
* Karakteristika for Datel
* Linietilslutning
* Brugertilslutning
* Økonomi

DATATJENESTEN DATEX

* Generelt
* Netopbygning
* Netegenskaber
* Karakteristika for Datex
* Linietilslutning
* Brugertilslutning
* Ekstratjenester i Datex
* Økonomi

DATATJENESTEN DATAPAK

* Generelt
* Netopbygning
* Netegenskaber
* Transmissionsteknik
* Karakteristika for Datapak
* Ekstratjenester i Datapak
* Økonomi

ANDRE DATATJENESTER

* DataVoice
* Meganet
* ISDN
* Telex
* Trådløs kommunikation

UDVIKLINGSTENDENSER

* Generelt
* Netmæssig udvikling
* Takstmæssig udvikling
* Udstyrsmæssig udvikling

VALG AF TJENESTE

* Case
- Vurdering af brugerprofil
- Vurdering af kommunikationsbehov
- Dimensionering af netløsning

 

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.