DATATRANSMISSION I TELEFONNETTET [O1]

 

DELTAGERE

Er du beslutningstager på EDB- eller kommunikationsområdet, eller er du beskæftiget med administrative eller driftsmæssige opgaver, der er relateret til dataoverførsel i det offentlige telefonnet, og ønsker du generelt kendskab til terminologier, kommunikationsmuligheder samt indsigt i tilslutningsmuligheder for brugerudstyr, så skal du deltage på kurset "Orientering om datatransmission i telefonnettet".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give grundlæggende viden om muligheder og begrænsninger ved datatransmission i det offentlige telefonnet, samt belyse muligheder for elementær fejlsøgning. Efter kurset er du istand til, at vurdere om datatjenesten Datel kan anvendes som løsningsmodel for et konkret kommunikationsbehov, samt i stand til at forestå forholdene omkring fejllokalisering.

FORUDSÆTNINGER

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset.

VARIGHED

2 dage (12 timer)

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på at, alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. Opgaver, øvelser, og demonstrationer i: Datatransmission i telefonnettet, betjening af grænsesnitflader, styring af op- og nedkobling på grænsesnitflader samt fejllokaliseringsmetoder, vil alle være relateret til realistiske netkonfigurationer.

KURSUSINDHOLD

TELEFONNETTET

* Generelt
* Telefonnettets overordnede struktur
* Baggrund for datatransmission
* Signaleringsformer
* Transmissionsformer
* Standarder
* Alfabeter
* Koder
* Fejlkontrol
* Synkroniseringsforhold
* Netkonfigurationer
* Transmissionshastigheder

V - GRÆNSESNITFLADER

* Generelt
* V.28
- Spændingsforhold
- Tilstandsforhold: logisk "0"/"1" og "ON"/"OFF"
* V.24
- Gennemgang af grænsefladekredsløbene
- Gennemgang af grænsefladekredsløbenes funktioner
- Gennemgang af styrekredsløbenes sammenhænge
* V.24 anvendelsesmuligheder

FEJLFINDING I NET

* Typiske fejlsituationer
* Fejllokaliseringsmuligheder
* Fejlvurdering
* Fejlrapportering

OPGAVER, ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Datatransmission i telefonnettet
* Betjening af grænsesnitflader
* Styring af op- og nedkobling på grænsesnitflader
* Fejllokaliseringsmetoder

 

 

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.