Afholdelsestatus = Inaktiv

DATATRANSMISSION OG ISDN [S11]

 

OPBYGNING

Kurset består af 3 moduler:


 

DELTAGELSE

Kurset henvender sig til personer som skal have detaljeret viden om ISDN og de forhold som er forudsætning for datakommunikation. Tekniker, planlæggere, udviklere kan med stor fordel benytte dette kursus.

VARIGHED

Samlet for alle 3 moduler 15 dage.

 

DATATRANSMISSION OG ISDN

KURSUSMÅL

Målet med dette modul, er at give kendskab til brugen af transmissionsudstyr i relation til telefon- data- og ISDN-net, og at vise hvordan man kan lokalisere fejl i netværk.

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har kendskab til anvendelsen af grænseflader (V.24, V.25, V.35, X.21), og iøvrigt har kendskab til ISDN på orienterende niveau, har du tilstrækkelige forudsætninger til at følge dette modul om datatransmissionsudstyr/ISDN.

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. En stor del af kurset vil bestå af øvelser. Øvelserne kommer til at foregå i net, der ligner de transmissionsnet, der kan etableres i telenettet.

VARIGHED

5 dage

KURSUSINDHOLD

INDLEDNING

* Eksisterende tale- og datatjenester
* Hvad er ISDN
* Principiel anvendelse af ISDN
* Hvad er kredsløbskobling
* ISDN terminologier og forkortelser

TJENESTEBEGREBER I FORBINDELSE MED ISDN

* Telekommunikationstjeneste
* Bærertjeneste
* Teletjeneste

UDSTYR TIL BRUG I FORBINDELSE MED 2-TRÅDS HALV DUPLEX TRANSMISSION

* V.23 1200/ 600 bps off. telefonnet
* V.26bis 2400/1200 bps off. telefonnet
* V.27ter 4800/2400 bps off. telefonnet
* Eksempler på brug
* Øvelser

UDSTYR TIL BRUG I FORBINDELSE MED 2-TRÅDS FULD DUPLEX TRANSMISSION

* V.21 300 bps off. telefonnet
* V.22 1200 bps off. telefonnet
* V.22bis 2400 bps off. telefonnet
* V.32 9600 bps off. telefonnet
* Eksempler på brug
* Øvelser

UDSTYR TIL BRUG I FORBINDELSE MED 4-TRÅDS FULD DUPLEX TRANSMISSION

* V.23 1200 bps faste kredsløb
* V.26 2400 bps faste kredsløb
* V.27 4800 bps faste kredsløb
* V.27bis 4800/2400 bps faste kredsløb
* V.29 9600 bps faste kredsløb
* V.33 14400 bps faste kredsløb
* Eksempler på brug
* Øvelser

UDSTYR TIL BRUG I FORBINDELSE MED 4-TRÅDS HALV DUPLEX TRANSMISSION

* Eksempler på brug

UDSTYR TIL BRUG I FORBINDELSE MED TRANSMISSION I DATEXNETTET

* Netopbygning
* Termineringsenhed V.24/X.21 (DCE-V/X)
* Jævnstrømsmodem 600 - 9600 bps (SCM)
* Jævnstrømsmodem 4800 bps pupin (AMI)
* Analoge modemer 600 - 4800 bps (LCM)
* Data over voice modem (DOV)
* Netkomponenter (DMX-C,CMX)

UDSTYR TIL BRUG I FORBINDELSE MED TRANSMISSION I ISDN-NET

* Afslutning af basistilslutning
* Afslutning af primærtilslutning (ISDN-MUX.)

INTEGRERING AF ANDRE NETVÆRK

* DATEX i ISDN
* DATAPAK i ISDN

 

DATAOVERFØRSEL / ISDN

KURSUSMÅL

Målet med dette modul, er at give kendskab til kriterier for brug af protokoller (ISDN-brugerprotokoller og netværksinterfaceprotokoller), og at vise hvordan man kan analysere og lokalisere fejl på protokolniveau i transmissionsnet. Desuden at give kendskab til implementering af protokoller i forbindelse med end-to-end dataoverførsel i transmissionsnet.

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har deltaget i vores modul datatransmissionsudstyr/ISDN, har du tilstrækkelige forudsætninger til at følge dette modul om dataoverførsel/ISDN. Hvis du ikke har fulgt kurset, skal du have et tilsvarende detaljeret kendskab til brug af grænseflader og transmissionsudstyr og til konfigurering af transmissionsnet.

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. En stor del af kurset vil bestå af øvelser. Øvelserne kommer til at foregå i net, der ligner de transmissionsnet, der kan etableres i telenettet. Der vil blive anvendt de nyeste dataanalysatorer på markedet.

VARIGHED

5 dage

KURSUSINDHOLD

PROTOKOLLER GENERELT

* Standarder
* Baggrund for protokoller
* Protokoller i transmissionsnet
* Protokoller i ISDN-net
* Alfabeter
* Øvelser
* Indledende fejlfinding og analyse

ASYNKRON TRANSMISSION

* Styretegn
* Koder (alfabeter)
* Specialtegn
* Transmissionsformer
* Brug i forskellige former for net
* Opgave i asynkrone protokoller
* Analyse og fejlfinding

KARAKTERORIENTERET SYNKRONTRANSMISSION

* Styretegn
* Koder
* Specialtegn
* Brug i forskellige former for net
* Fejlfinding og analyse
* Værktøjer til protokolsimulering
* Øvelse asynkron protokol
* Øvelse i karakterorienteret synkron protokol
* Opfølgende fejlfinding og analyse
* Sammenfatning af karakterorienrienteredeprotokoller

BITORIENTEREDE SYNKRONE PROTOKOLLER

* HDLC
* SDLC
* Rammeopbygning
* Formatopbygning
* Bitopbygning
* Kommandoer
* Opgave i SDLC
* Afgrænsning i netværk
* Fejlfinding og analyse
* Øvelse i SDLC
* SDLC i multipunktnet
* Øvelse i multipunktnet
* Opfølgende fejlfinding og analyse

DATA COMMUNICATION NETWORKS

* Open Systems Interconnection (OSI)
* Systems Network Architecture (SNA)
* Praktiske eksempler på netværkskonfigurationer.

ISDN BRUGER-/NETVÆRKSINTERFACE-PROTOKOLLER

* Fysiske lag (I.430, I.431)
* Data Link lag (I.440, I.441)
* Netværkslag (I.450, I.451)

KANALSIGNALERING

* Signaleringsnetværk
* Opbygningen af signalsystem nr. 7
* Hvordan implementeres signalsystem nr. 7

 

HØJHASTIGHED / ISDN

KURSUSMÅL

Målet med dette modul, er at give kendskab til specielle netforhold, forskellige transmissionsudstyr, interface- og liniemåleinstrumenter, fejlfindings- og netovervågningsmuligheder i forbindelse med ISDN-, og højhastighedstransmissionsnet.

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har deltaget i vores modul Datatransmissionsudstyr/ISDN og Dataoverførsel/ISDN, har du tilstrækkelige forudsætninger til at følge dette højhastighedsmodul. Hvis du ikke har fulgt disse kurser, skal du have et tilsvarende detaljeret kendskab til brug af grænseflader og transmissionsudstyr og til konfigurering af transmissionsnet.

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. En stor del af kurset vil bestå af øvelser. Øvelserne kommer til at foregå i net, der ligner de transmissionsnet, der kan etableres i telenettet.

VARIGHED

5 dage

KURSUSINDHOLD

BRUGEREKSEMPLER

* PABC net
* Multipleksernet
* X.25 net
* Integrede net
* FEP-net
* LAN sammenkoblinger

HØJHASTIGHEDSBEGREBER

* Baggrund for højhastighedskommunikation
* Det digitale telenet
* Transmissionsanlæg
* Netkonfigurationer
* Højhastigheds terminologier

NETMULIGHEDER

* Datel-højhastighed
* Datel lokalnet
* Meganet
* ISDN
* Datapak
* MAN

TRANSMISSIONSTEKNIK

* PCM-net
* Baseband net
* Transmissionsmedier
* BF-net

GRÆNSESNITFLADER

* Interface definitioner
* V.35 / V.28 / V.11 / V.10
* V.36
* G.703
* ISDN 2, Basistilslutningen
* ISDN 30, rimærtilslutninger

CLOCKMANAGEMENT

* PCM nettets clockforhold
* Brugerudstyrsforhold
* Clocking i multipleksernetværk
* Clockstyring ved tailkredsløb

MÅLEMETODER OG -UDSTYR

* Standarder
* Krav
* Målinger foretaget af brugerudstyret
* Målemetodikker
* Problem identificering
* Transmissionskvalitet

HØJHASTIGHEDSUDSTYR

* Begreber og principper
* PABC'ere tale-/datakommunikation
* Multipleksernet
* Komprimering af tale og data
* X.25 net
* Network Management i netværk
* Back-up muligheder
* Sikkerhed
* Omlægning af netværk til højhastighed

ISDN PRODUKTER

* Afslutning af basis og primærtilslutning
* Terminaludstyr
* Gateway-muligheder
* Testudstyr

OPGAVER, ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Højhastighedsbegreber
* Linietilslutninger
* Installation
* Valg af grundsystem
* Udstyrs- og linievalg
* PCM og multipleksering
* Clock-management