Afholdelsestatus = Inaktiv

BETJENING "HP Internet Advisor - WAN" [S15]

 

DELTAGERE

Er du beskæftiget med rådgivningsopgaver, administrative, driftsmæssige eller fejllokaliseringsopgaver i relation til den daglige drift af WAN-net, og ønsker du kendskab til opbygning, betjening og anvendelsesmuligheder af WAN-analysatoren "HP Internet Advisor", så skal du deltage på dette kursus.

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig grundlæggende indsigt i "HP Internet Advisors - WAN" hardware- og softwaremæssige arkitektur, brugerinterface, monitorerings- og analysemuligheder samt afrapporteringsformer i forbindelse med datafangst i WAN-net. Du vil efter kurset være istand til at udvælge og aktiverer relavante enkelt målinger til et samlet måleforløb. Du vil efter kurset have overblik over de grundlæggende muligheder for datafangst "HP Internet Advisor" håndterer, og du vil være i stand til, ved betjening af "HP Internet Advisor", at deltage aktivt i en fejllokalisering på WAN-net.

FORUDSÆTNINGER

Kurset "WAN GRUND" (W0) eller tilsvarende grundlæggende kendskab til WAN-net teknologi.

VARIGHED

2 dag (12 timer).

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, samt øvelser i betjening af "HP Internet Advisor".
Øvelserne udføres på deltagerens medbragte "HP Internet Advisor".

KURSUSINDHOLD

Fejllokalisering generelt

* Fejlindikationer
* Strukturering af fejllokaliseringsprocedure
* Anvendelse af fejllokaliseringsværktøjer
- integrerede
- eksterne

"HP Internet Advisor" generelt

* HP Internet Advisor opbygning
* Interfaces
* Hovedmenu med tilhørende indikatorer
* Setup funktioner
* Event log
* Utility funktioner
* Uddata
* Filfunktioner
* Filterfunktioner

Real-time monitoring and decoding

* X.25/HDLC decodes
* Frame Relay decodes
* ISDN D-channel decodes
* PPP decodes
* SDMS decodes

Display filters

Counters

Network Vitals

Stimulus/response test

* X.25 test scripts
* Frame Relay test scripts
* ISDN test scripts

Traffic generator

Emulation

* X.25 emulator
* SNA emulator

Pre-written simulation/auto configure test

Line statistic

Remote operation

Opgaver, øvelser og demonstrationer af menuer