Afholdelsestatus = Inaktiv

NETVIEW MODEMER- [S7]

 

DELTAGERE

Kurset henvender sig til personer, der beskæftiger sig med overvågning, management, konfiguration og installation af datakommunikationsnetværk i et NetView miljø, hvor modemer med LPDA-funktion anvendes.

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give deltagerne kendskab til indbyggede funktioner og faciliteter samt at give deltagerne viden om overvågning- og konfigureringsmuligheder af modemer via NetView.

FORUDSÆTNINGER

For at følge kurset, behøver du forudsætninger svarende til vores kursus: T1, og have kendskab til arbejde med overvågning af netværk.

VARIGHED

1 dage (6 timer).

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. Opgaver, øvelser og demonstrationer i: Betjening og konfigurering af modemer, er alle relateret til realistiske netkonfigurationer.

KURSUSINDHOLD

GENERELT

* Netværksmuligheder
- multipunkt
- punkt til punkt
- tailkredsløb
- DMPX
- Fan-In/Fan-Out
* Netværkselementer
- modemer
- NetView
* Funktioner/faciliteter
- bestykning
- versioner
- overvågning
- styring

NETWORKMANAGEMENT

* Overvågning
- enheder
- niveauer
* Information
- linie
- grænseflader
*Styringsmuligheder
- parametre
- sikkerhed
* Dialbackup, SNBU
- styring
- opsætning

INSTALLATION

* Konfigurering
- princip/struktur
- kommandoer
- local/remote
* Idriftsætning
- opstart
- vedligehold

FEJLLOKALISERING

* Fejlindikation
- grænseværdier
- alarmer
* Test
- testmuligheder
- procedure
- diagnostik
- linieanalyse
- CCITT V.54 tests