Afholdelsestatus = Inaktiv

TELENET/TELEFAX - [S8]

 

DELTAGERE

Hvis du til daglig arbejder med installation og parameteropsætning eller med servicering af telefaxudstyr, eller hvis du ønsker kendskab til grundlæggende begreber indenfor området "telenet og telefax", ønsker det dyberegående kendskab til ISDN og de muligheder der tilbydes gruppe 3 og 4 telefaxudstyr samt ønsker kendskab til fejlretningsteknikker på dette område, skal du deltage på vores kursus "Telenet/telefax".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig kendskab til terminologier i forbindelse med telefaxudstyr tilsluttet ISDN samt, at give dig indsigt i transmissionsteknikker, protokoller, accessmetoder og interfacemuligheder, funktionsprincipper, anvendelsesmuligheder samt orientere om, kommunikationsmæssige muligheder og begrænsninger. Efter kurset er du i stand til at vurdere anvendelsesmulighederne for gruppe 3 og 4 telefaxudstur i ISDN, samt samtrafikken med øvrige offentlige nettyper. Du kan tilslutte telefaxudstyr til ISDN-afslutninger og kan tage stilling til hvilke parameteropsætninger der bør anvendes. Du kan foretage simpel fejllokalisering, med henbilk på at vurdere om en fejl er relateret til til terminaludstyret, transmissionsudstyret eller transmissionsnettet.

FORUDSÆTNINGER

For at følge kurset, skal du have generelt kendskab til telefaxudstyr.

VARIGHED

2 dage (12 timer).

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får en grundig indføring i de emner der bliver behandlet. Derfor består kurset af teorilektioner, samt opgaver, øvelser og demonstrationer i: Netopbygning og begreber, telefaxudstyrstyper, ISDN/FAX integrationsmuligheder, protokoller og konceptuelle muligheder, alle relateret til realistiske netkonfigurationer.

KURSUSINDHOLD

TELENETTETS OPBYGNING

* Den gamle netstruktur
* Den nye netstruktur
* Det fysiske/det abstrakte net

ISDN GENERELT

* IDN/ISDN
* Standardisering generelt
* Den simple referencemodel
* Referencemodellen i relation til nettet

KANALSTRUKTUR

* Generelt
* Kanalforhold/muligheder
* Accessmuligheder
* Referencepunkter

NETVÆRKSPROTOKOLLER

* Generelt
* Det fysiske lag
* Datalinklaget
* Netværkslaget

BRUGERTILSLUTNINGER

* Generelt
* Begrebet passiv bus
* Basis tilslutning (ISDN 2)
* Primær tilslutning (ISDN 30)
* Tilslutningsmuligheder
* Terminaludstyr generelt
* Testmuligheder

TJENESTEINTEGRATION

* Generelt
* Muligheder
* Samtrafik med eksisterende nettjenester

TELEFAXUDSTYR

* Telefaxudstyr gruppe 3
* Telefaxudstyr gruppe 4
* Konceptuelle muligheder

OPGAVER, ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Netopbygning
* Telefaxudstyrstyper
* ISDN/FAX integrationsmuligheder
* Protokoller
* Konceptuelle muligheder