Afholdelsestatus = Inaktiv

PCM - [S9]

 

DELTAGERE

Hvis du ønsker detaljeret kendskab til de principper der gælder for opbygning af digitale transmis-sionssystemer, skal du deltage i kurset PCM. Telefonnet baseret på digital overførselsteknik vil, ligesom de komponenter der indgår i et digitalt net, blive grundigt gennemgået. Baggrunden for Pulse Code Modulation, samt den teknik der tages i anvendelse ved digital transmission, vil blive gennemgået. Tids Delt Multiplexering i forbindelse med højere ordens PCM-systemer, samt rammestrukturer i forbindelse med disse behandles effektivt. Muligheder for transmissionsovervågning af både abonnentplaceret udstyr og netplaceret udstyr vil blive behandlet.

KURSUSMÅL

Det er vores mål at give dig det et grundigt kendskab til opbygningen af digitale transmissionssy-stemer, herunder Tids Delt Multiplexering af signaler, og til de parametre der ligger til grund for anvendelsen af PCM-teknik i telenet.

VARIGHED

5 dage (28 timer).

PÅ KURSET

Vi lægger vægt på, at alle deltagere får en grundig indføring i PCM-teknik, samt får kendskab til de muligheder der er forbundet med udnyttelse af digitalteknik i telenettet på den mest hensigtsmæssige måde. Udover teori vil der være opgaver og praktiske øvelses/demo aktiviteter i tilknytning til det gennemgåede stof.

KURSUSINDHOLD

MODULATION

* Telefonnettets opbygning
* Definition af "Signaler"
* Begrebet modulation
* Signalomsætning
* Modulationsformer
* Jævnstrøm
* Vekselstrøm

PCM

* Impuls modulation
* Impuls kode modulation
* Hvorfor PCM
* PCM - Principper
* Sampling/Kvantisering/Kodning
* Regenerering/Dekodning/Rekonstruktion
* Digital transmission

MULTIPLEKSERING

* Hvorfor multipleksere
* Multiplekseringsprincipper
* FDM
* TDM
* STDM
* Fordele / Ulemper

PCM/TDM

* Begreber
* Liniesystemer
* 1. ordenssystem
- Ramme struktur
- Rammelåsningsord
- Rammelåsningslogik
- Valg af rammelåsningsord
- Multirammestruktur
- Multi rammelåsningsord
- Summering
- Højere ordenssystemer, Hierarki
* 2. ordens digital multiplekser
- Rammestruktur
- Justification (Udspærring)
- Rammeopbygning
- Rammelåsning
- Alarmindikationbit
* 3. og 4. ordens systemer
- Rammeopbygning
- Rammelåsning
- Alarmindikation
- Resume

LINIE KODER

* Liniekodning
* Hvorfor kodning
* Ternære koder
* Egenskaber
* AMI - koden
* HDB3 - koden
* CMI - koden
* 6BZS - koden
* Ægte ternære koder
- Generelt
- 4B3T
- RDS
* Liniekodning på lysleder
* Summering

TRANSMISSIONSOVERVÅGNING

* Generelt
* Overvågning og alarmer
* Driftafsnit
* Alarmbegreber
* AIS
* Fejldetektering