X.25 PAKKEKOBLEDE NETVÆRK - [T5]

 

DELTAGERE

Hvis du ønsker detaljeret teknisk kendskab til anvendelse af pakkekoblingsteknik i forbindelse med offentlige/private pakkekoblede net, eller har du drifts- og vedligeholdelsesansvar for netværk der anvender, eller er forbundet til net der anvender pakkekoblingsteknik i offentligt eller privat regi, så skal du deltage på kurset "X.25 pakkekoblede netværk".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give grundig indsigt i de funktionsmæsssige mulighederne i private pakkefordelingsnet og i det offentlige pakkekoblede datanet "Datapak". Du får kendskab til de forskellige tilslutningsformers muligheder og begrænsninger, samt grundigt kendskab til protokolopbygning og internationale standarder for pakkefordelingsteknik. Efter kurset er du i stand til at vurdere anvendelsesmulighederne for netkonfigurationer baseret pakkefordelingsteknik. Du vil kunne genkende pakkekoblede protokoller og vælge brugertilslutninger der matcher konkrete behov.

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har deltaget på vores kursus "Datatransmission og grænsesnitflader", har du tilstrækkelige forudsætninger til at følge dette kursus om pakkekoblede netværk. Hvis du ikke har fuldt kurset, skal du have et tilsvarende kendskab til terminologier på datatransmissionsområdet samt til fysiske grænsesnitflader.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

3 dage (18 timer)

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. Omkring 30% af kurset vil bestå af opgaver, øvelser og demonstrationer i: Pakkekoblingsteknik, facilitetsanvendelse, valg af tilslutningsudstyr (X.25, X.28, X.32), protokolopbygning, dataudveksling baseret på pakkefordelingsteknik, alle relateret til realitiske pakkekoblede netkonfigurationer.

KURSUSINDHOLD

DATAKOMMUNIKATION

* Generelt
* Pakkekobling contra andre muligheder
* Fordele/ulemper
* "Tommelfingerregler"
* ISO's "OSI-model"

PRINCIPPER FOR PAKKEKOBLING

* Pakkekoblingens historie
- Internationalt
- Nationalt
* Standardisering
* Switching principper
* Netopbygning
* Terminologier
* Kararteristika for pakkefordelingsteknik
* Anvendelsesmuligheder
* X.25 protokollen

FACILITETER I PAKKEKOBLEDE NET

* Ikke standard vinduesstørrelse
* Ikke standard pakkestørrelse
* Strømstyringsforhandling
* Forhandling af kanalkapacitet
* Lukkede brugergrupper
* Minisamtale
* Logiske kanaler

NETPROTOKOLLER

* Generelt
* X.25/X.32 pakkeniveau
- pakketyper
- pakkeformater
- sekvensstyring
* X.25/X.32 rammeniveau
- protokolstruktur
- access procedure
- kommandoer

BRUGERTILSLUTNINGSMULIGHEDER

* Opkaldte forbindelser (X.28/X.32)
* Faste forbindelser (X.25)
* Tilslutninger via Datex (X.28)

ASYNKRONE TERMINALER

* Asynkrone protokolforhold
* PAD-parametre
* PAD-kommandoer

SAMKØRING AF PAKKEKOBLEDE NET

* Protokol for samkøring
* National nummerplan
* International nummerplan

OPGAVER, ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Pakkekoblingsteknik
* Facilitetsanvendelse
* Valg af tilslutningsudstyr
- X.25
- X.28
- X.32
* Protokolopbygning
* Dataudveksling baseret på pakkefordelingsteknik

 

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.