Afholdelsestatus = Inaktiv

X.21 KREDSLØBSKOBLEDE NETVÆRK - [T6]

 

DELTAGERE

Hvis du ønsker detaljeret kendskab til anvendelse af kredsløbskoblingsteknik i forbindelse med offentlige datanet, eller har du drifts- og vedligeholdelsesansvar for netværk der anvender denne teknik, eller netværk der er forbundet til kredsløbskoblede datanet i offentligt eller privat regi, skal du deltage på kurset "X.21 Kredsløbskoblede netværk"

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig grundig indsigt i Datexnettets opbygning, tilslutningsmuligheder, fysiske interfaces og opkaldsstyring. Du får kendskab til Datexnettets facilitetsniveau, til kommunikationsmuligheder og til overvågningsmuligheder. Efter kurset er du i stand til at vurdere anvendelsesmuligheder for netkonfigurationer hvori der indgår kredsløbskoblet teknik. Du vil kunne udvælge brugertilslutninger der matcher konkrete behov, og du vil kunne foretage simpel fejllokalisering samt vurdere om fejl er relateret til terminaludstyret eller datatransmissionsudstyret (linien).

FORUDSÆTNINGER

Hvis du har deltaget på vores kursus "Datatransmission og grænsesnitflader", har du tilstrækkelige forudsætninger til at følge dette kursus om kredsløbskoblede netværk. Hvis du ikke har fuldt kurset, skal du have et tilsvarende grundigt kendskab til terminologier på datatransmissionsområdet samt til fysiske grænsesnitflader.

VARIGHED

2 dage (12 timer).

PÅ KURSET

Vi lægger vægt på, at alle deltagere får et praktisk kendskab til de emner, der bliver behandlet. Udover teorilektioner vil der være opgaver, øvelser og demonstrationer i: Netopbygning, tilslutningsmuligheder, opkaldsstyring, kommunikations- og overvågningsmuligheder, samt fejllokaliseringsrutiner, alle relateret til realistiske netkonfigurationer.

KURSUSINDHOLD

X.21 NETTET

* Datexnettes generelle struktur
* Data Switching Exchange (DSE)
* Koncentratorer (DCC)
* Multiplexere (DMX og RMX)
* Brugerafslutningsudstyr (DCE)
* Opkaldstider/afvisningsprocenter
* Opkaldskapacitet
* Takststrukturer

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

* Fysiske grænsesnit
* Elektriske niveauer
* X.21
* X.21 bis, X.20 bis
* X.22

BRUGERPLACERET UDSTYR

* DCE-X typer
* DCE-V typer
* DMX-C
* CMX
* 2/4-tråds DCE
* Anvendelse af DOV (Data-Over-Voice)
* Ekkokancelering anvendt i Datex

KOMMUNIKATIONSMULIGHEDER

* Fuld-duplex / halv-duplex
* V.24-udstyr mod X.21-udstyr
* Protokolmuligheder
* Kommunikationsbegrænsende faciliteter

OPKALDSSTYRING

* Gennemgang af X.21-protokollen
* Håndtering af opkald i nettet
* Krav til terminalhåndtering
* Logisk Grænsesnit
* Signalering
* Op- og nedkobling
* Koder for tillægstjenester
* Time-outs i DTE/DCE

OVERVÅGNINGSMULIGHEDER

* Indbyggede testfaciliteter
* Problemafgrænsningsmuligheder
* Loop faciliteter
* Jævnstrømsovervågning
* Mantex
* Kontrolcentret
* Brugerovervågning
* Testudstyr

BRUGERUDSTYR

* "Timecutter" udnyttelse
* Short-Haul Mode fra IBM
* MPS (Multiple Port Sharing)
* Krav til terminaludstyr
* Forskellige implementeringsmuligheder
* Brugereksempler
* Datex PABC, subadressering
* Statistiske multiplexere på Datex

FREMTID

* Samtrafik med andre lande
* 84/88 anbefalingerne
* X.21 i relation til ISDN og Datapak

OPGAVER, ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Netopbygning
* Tilslutningsmuligheder
* Opkaldsstyring
* Kommunikationsmuligheder
* Overvågningsmuligheder
* Fejllokaliseringsrutiner

 

 

1