Afholdelsestatus = Inaktiv

ISDN SPECIAL, ETP-71 - [T9]

 

DELTAGERE

Hvis du ønsker en grundig indføring i anvendelsen af GN Nettest dataanalysatoren ETP-71 til analyse- og testformål, og har du behov for en grundig indføring i begreber, struk-tur og standarder omkring EURO ISDN-konceptet, og ar-bejder du til daglig med drift og overvågning af data- eller talekommunikation, hvor der anvendes EURO ISDN, skal du deltage på kurset "ISDN Special".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig et grundigt kendskab til anvendelsen af ETP 71 testudstyrets anvendelse i forbindelse installation, fejllokalisering samt afhjælpning af fejl på Basic Rate og Primary Rate brugerafslutninger. Kurset giver et grundigt kendskab til de protokoller og terminologier der tilsammen udgør EURO ISDN konceptet. Alle relevante ETSI-standarder vil efter kurset kunne anvendes i forbindelse med en effektiv dagligdag. Efter kurset er du istand til, ved hjælp af ETP 71 at foretage effektiv fejllokalisering og fejlretning på Basic Rate og Primary Rate brugerafslutninger.

FORUDSÆTNINGER

Du skal have kendskab til terminologier på datatransmis-sionsområdet samt til brugen af grænsesnitflader. Du skal kende til brugeres anvendelse af ISDN til voice- og dataformål. Er disse forudsætninger på plads kan du deltage på kurset "ISDN Special". Deltagernes egne ETP 71 udstyr samt bærbare PC og interfacekabler medbringes og anvendes på kurset.

VARIGHED

5 dage (28 timer).

PÅ KURSET

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere får en grundig indføring i de emner der bliver behandlet. Derfor består kurset af teorilektioner, opgaver, øvelser og praktisk fejlfinding med ETP 71. Kurset tager udgangspunkt i at alle de elementer der indgår i forbindelse med etableringen, afviklingen og nedkoblingen af "kald" via ISDN Basic Rate/Primary Rate brugertilslutninger, skal kunne protokoldekodes, forkla-res og forstås. Effektiv dataanalyse med anvendelsen af fangstbetingelser (triggere) indøves. Afgående kald samt besvarelse af ankommende kald simuleres med ETP 71.

KURSUSINDHOLD

BRUGERTILSLUTNING

* Basistilslutningen (BRA)
* Primærtilslutningen (PRA)

ARKITEKTTUR

* Kanalstrukture
* ISDN interfaces

PROTOKOLLER

* Relationer til ISO's referencemodel (OSI)
* Det fysiske lag (I.430, I.431)
* Data link laget (I.440, I.441)
* Netværkslaget (I.450, I.451)

INTEGRATION

* Kredsløbskobling/pakkekobling
* Telefoni, Datel, Datex, Datapak og øvrige tjenester/net

PRODUKTER

* Tilslutningsmuligheder på basistilslutningen
* Tilslutningsmuligheder på primærtilslutningen
* Testmuligheder og -udstyr

OPGAVER, ØVELSER OG DEMONSTRATIONER

* Tjenestebegreber
* Arkitekttur
* Protokol og signaleringsforhold
* Netintegration

I forbindelse med kursusafviklingen vil der være relevante uddrag fra følgende:

ITU/ETSI forskrifter:

I 333: Terminal Selection
I 340: ISDN Connection Types
I 430/I 431/ETS 300 012: Lag 1 interface (herunder præcisering og identificering af INFO-signaleringen).
I 440/I 441/ETS 300 125: Alle forhold vedrørende præcisering af lag 2.
I 450/I 451/ETS 300 102-1: Definitioner og præcisering af EURO ISDN lag 3.

Efterfølgende aktiviteter der alle indgår i varieret omfang i forbindelse med ISDN Basic Rate Bruger - Net og Net - Bruger signaleringen vil blive grundigt behandlet både teoretisk og praktisk (via ETP 71):

Call establisment messages
ALERTing, CALL PROCeeding, CONNect ACKnowledge
SETUP og SETUP ACKnowledge.

Call information phase messages
RESume, RESume ACKnowledge, RESume REJect, SUSPend, SUSPend ACKnowledge, SUSPend REJect, USER INFOrmation.

CALL clearing messages
DISConnect, RELease, RELease COMplete, REStart, REStart ACKnowledge.

Miscellaneous messages
SEGment, CONgestion CONtrol, FACility, FACility
ACKnowledge, FACility REJect, NOTify, INFOrmation, STATUS, STATUS ENQuiry

Følgende Informationselementer, der alle indgår i ISDN signaleringen i forbindelse med afviklingen af kald, vil blive behandlet:

Segmented message, Bearer capability, Cause, Call identity, Call state, Channel identification, Facility, Progress indicator, Network specific facilities, Notification indicator, Display, Date/time, Keypay facility, Signal, Information rate, End-to-end transit delay, Transit delay selection and indication, Packet layer binary parameters, Packet layer window size, Packet size, Calling party number, Calling party subaddress, Called party number, Called party subaddress, Redirecting number, Transit network selection, Restart indication, Low layer compability, High layer compability, User-user,