SDH - [W10]

 

DELTAGERE

Er du tekniker, netplanlægger, konsulent, rådgiver, eller slutbruger og ønsker et detaljeret kendskab til, begreber og principper samt muligheder og faciliteter i forbindelse med anvendelse af SDH teknologi, eller er du beskæftiget med vedligeholdelses- eller overvågningsopgaver på netværk der anvender SDH teknologi, skal du deltage på kurset "SDH".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er, at give dig overblik og kendskab til:
Begrebet transporttjenester og netværk baseret på PDH teknologi.
Generelle SDH standarder og principper.
Struktur og anvendelse af SDH rammeformater.
Multiplekseringprincipper, Mapning af PDH og aligment.
Netværkselementer, -struktur, -topologier og beskyttelse, samt fysike forhold, tjenester og sammenhæng med ATM.
Synkroniseringsforhold, samt performance- og maintenanceforhold.

Efter kurset vil du:
Kunne vurdere anvendelsesmulighederne ved SDH
Have indsigt i SDH anvendelsesmuligheder set i relation til slutbrugersammenhæng.
Have overordnet indsigt i begrebet transporttjenste samt til SDH netværkselementer og sammensætningsmuligheder.
Have indsigt i synkroniseringforhold samt kendskab til fejlfindings- og netovervågningsmuligheder.

FORUDSÆTNINGER

Det forudsættes, at du har en data- eller teleteknisk baggrund, samt personlig motivation for og lyst til at erhverve viden på fagområdet, samt energi til et væsentligt personligt engagement. Fagudtryk og begreber bliver gennemgået i fornødent omfang i de sammenhænge hvor disse er relevante.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Indlæringsprofil (Dansk version), tilkøbes
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

VARIGHED

3 dage (18 timer)

PÅ KURSET

Udover teorilektioner vil kurset bestå af opgaver og øvelser relateret til realistiske netværkskonfigurationer, samt erfaringsudveksling.

KURSUSINDHOLD

TRANSPORTNET OG PDH

* Transporttjenesternes formål
* Markedet for transporttjenester
* Transmissionssystemer
* PCM-teknikken
* PDH

SDH STANDARDER OG PRINCIPPER

* SDH standarder
* SDH mulriplekserstruktur
* Paths og Sections
* SONET

SDH RAMMEFORMAT

* STM-1 rammeformat
* RSOH OG MSOH
* High- og Low-order POH

MULTIPLEKSERING, MAPNING OG ALIGMENT

* Multipleksering STM-n
* Mapning af 140, 34 og 2 Mbit/s
* Aligment

NETVÆRKSELEMENTER OG NETTOPOLOGIER

* Netværkselementer
- Regenerator, Linie Terminal Mux
- Add-Drop multiplekser
- Digital Cross Connect
- Leverandørkombinationer
* Nettopologier
- Grafisk struktur
- Topologier
- Beskyttelse

SYNKRONISERING

* Clockforhold
* Pointers og udspærring
* Scrambling
* Jitter og Wander

PERFORMANCE OG MAINTENANCE

* Performance
- Moitoring
- Fejlindikationer
- Parametre
* Maintenance
- Fejltilstande
- Liniefejlsignaler
- Interaktion

MANAGEMENT

* SDH Management Net
* TMN
* SNMP og CMIP
* F og Q interface

TJENESTER, ATM OG FYSISKE FORHOLD

* Tjenester
* Sammenhæng med ATM
- ATM grundlæggende
- SDH som bærertjeneste i ATM
* Fysiske forhold
- Grænsesnit
- Lyslederteknologi
- WDM

OPGAVER, ØVELSER OG ERFARINGSUDVEKSLING

* Opgaver i relation til fagområderne
* Øvelser i relation til fagområderne

 

 

 
 

Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse
Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering
Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankre indlæringen.
Visitering gør det mulig for at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedre deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.