Rådgivende tele og data ingeniører
Holm & Bertram
Rådgivende tele & data ingeniører
Tlf: +45 70131010

 

Erfaring og ekspertise <=> Sikker og stabil IT-drift

Ekspertise: Netværk med data, telefoni og video på LAN, WAN, WLAN, ADSL, MPLS, GSM, TETRA, satellit

Navigator: Forside -> Tele Management -> TEM udviklingsprojekter

Udviklingsprojekt

Virksomheder søges til Præventiv Tele Forbrugsanalyse

Mange virksomheder oplever i øjeblikket en eksplosiv stigning i mobilt dataforbrug.
Ved en meget stor uforudset stigning i dataforbrug i mobilnettet bør man være på vagt og sætte ind før omkostningerne stiger ukontrolleret. Dette gælder også hvis der evt. foreligger en fastprisaftale.

Projektbeskrivelse

Holm & Bertram vil, udvikle værktøjer og metoder der giver overblik og afdækker ændringer i tale og dataforbrug i virksomheder, så store ekstraregninger kan imødegås.

Målet med udviklingen er, at etablere simple værktøjer og metoder der kan:

 • være cost effektive
 • kræve lav ressource indsats
 • have høj nytteværdi
 • have stor anvendelighed
 • kunne afdække pludselige ændringer
 • kunne afdække behov for indsats
 • kunne anvendes proaktivt

Aktion

Drag fordel af andres viden og erfaringer.

Vi vil gerne vide mere om dine og din virksomheds behov for værktøjer og viden inden for teleområdet, således at vi, i et fællesskab, kan udvikle nye metoder, værktøjer og uddannelse for alle der arbejder med tele.

Hvordan kan virksomheden komme med i projektet ?

Svarkort

Vi ser frem til at høre fra Jer, og håber på Jeres deltagelse.

Målgruppe

Deltagere søges blandt virksomheder som anvender mobiltelefoni.

I denne forbindelse søger vi virksomheder/interessenter der kunne tænke sig at deltage og bidrage.

Hvad kan du forvente hvis du deltager?

Kort sigt

 • en rapport med et overblik over hvor du står lige nu med tendenser
  - omfang - dataforbrug
  - omkostninger – forskellige trafiktyper
 • et møde hos dig hvor vi gennemgår hvad vi har fundet og udpeger områder, hvor der
  er mulighed for økonomisk gevinst

Langt sigt

 • input til vedvarende at kunne optimere tele og data økonomisk

Indsats

Hvad skal du bidrage med for at kunne deltage ?

Vi skal i opstarten af udviklingsprojektet have adgang, evt. via fuldmagt, til elektroniske mobile data fra teleudbyder samt kopi af telekontrakter/aftaler.

Efter mødet, hvor vi afleverer rapporten, vil vi gerne have en evaluering af resultater og forslag til forbedringer der vil kunne give en større værdi i forbindelse med tele området.

Hvad koster det at deltage i udviklingsprojektet ?

Holm & Bertram dækker omkostninger til konsulenter, udviklere samt udgifter til transport og tid i forbindelse med ét møde med dig i hovedstadsområdet.

Virksomheden debiteres kun tekniske omkostninger, så som software, hardware og licenser. Fast netto kontant pris 5.000 kr. eksl. moms.

Det med småt.

Virksomheden er ikke på nogen måde forpligtet fagligt eller økonomisk til videre deltagelse i projektet efter det afholdte møde.

Der kan kun vælges mobile data fra én teleudbyder (TDC, Telia, Telenor eller 3) for ét kvartal pr. deltager og data skal være i elektronisk format.

Alle data behandles fortroligt og offentliggøres ikke. Dog vil der blive udarbejdet anonymiserede sum data til benchmark formål.

Referencer

Inspireret af vore erfaringer og gennemførelsen af en række større analyser og optimeringsopgaver på teleområdet, eks. som hos Guldborgsund Forsyning og FLS, har vi vurderet hvorledes en række forhold kan afdækkes og indsats gennemføres.

 

Holm & Bertram har siden 1986, uvildigt og uafhængigt, beskæftiget sig med både teknikken og økonomien bag tele- og datakommunikation, og er blevet TEM (Telecom Expense Management) specialister. Det har udmøntet sig i en konstant række af tiltag inden for området. Således har Holm & Bertram i en lang årrække udgivet den omfattende bog og online publikation ”Teletakster i Danmark” samt været facilitator for forskellige brugergrupper. Holm & Bertrams viden om TEM er implementeret i det omfattende kursusprogram, der udbydes. Holm & Bertrams viden og rådgivning om TEM benyttes dagligt af en lang række klienter i forbindelse med Teleoptimering, udbud og kontrakter, regnings- og konfigurationskontrol m.m.