Erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Erfaring og ekspertise
Rådgivning Uddannelse Ressourcer Kontakt Rådgivning Uddannelse Ressourcer Kontakt

Virksomhed

Hvem er vi

Holm & Bertram er en dansk rådgivende og projekterende ingeniørvirksomhed, etableret i 1986.
Holm & Bertram har specialiseret sig i rådgivning indenfor området data- og telekommunikation og udfører leverandør uafhængig konsulentbistand indenfor områderne:

 • Uddannelse
 • Rådgivning
 • Information
Alle ydelser har en praktisk, anvendelsesmæssig baggrund.

Hvem henvender vi os til

Holm & Bertram henvender sig til det hastigt voksende marked, hvor viden om effektiv og optimal kommunikation er en afgørende konkurrenceparameter. Målgruppen spænder fra helt små virksomheder med ganske få kommunikationslinjer til de største datacentre.
Virksomhederne er alle nået til den konklusion, at den hurtige udvikling indenfor datakommunikation ikke alene nødvendiggør investering i avanceret teknisk udstyr, men også i ekspertise, der sikrer optimal teknisk og økonomisk udnyttelse af investeringen.

Hvad kan vi

Alle vore konsulenter har mange års praktisk erfaring indenfor datakommunikationsområdet.
Holm & Bertram tilbyder at videregive en ekspertise, der bygger på årelang erfaring, dels indhøstet fra tidligere ansættelse i teleselskaber og førende private virksomheder, dels fra projekter udført for banker, forsikringsselskaber, kreditinstitutioner, produktionsvirksomheder, leverandører af datakommunikationsudstyr, luftfartsselskaber, offentlige institutioner og teleselskaber. Den brede erfaring, der omfatter funktioner som: Indkøb, test, typegodkendelse, installation, fejlretning, salg, produktudvikling, undervisning, projektledelse, personaleledelse m.v., giver os i dag en enestående baggrund for samarbejde med den del af dansk erhvervsliv, hvor datatransmission er et vitalt fundament.
Vor kundeliste tæller idag mere end 500 virksomheder.

Produktområder

Uddannelse

Åbne modulære datakommunikationskurser afholdes løbende for forskellige personalekategorier.
Orienteringskurser for administrativt personale og beslutningstagere.
Teknikerkurser for teknisk personale dækkende områderne, konfigurering, installation og fejlretning af netværksløsninger og udstyr.
Konsulentkurser for rådgivere, indkøbere og sælgere af datakommunikationsløsninger.
Kursusmodulerne afvikles som workshops i vort uddannelseslaboratorium, hvor det nyeste udstyr anvendes og afprøves. Lukkede bruger- eller leverandørrelaterede kurser afholdes efter aftale. Specialkurser afholdes for leverandører og teleselskaber.
Vejledning tilbydes i forbindelse med uddannelsesplanlægning.

Rådgivning

Holm & Bertrams rådgivning er modulopbygget og spænder fra ide til virkelighed indenfor kommunikationsområdet i bredeste forstand.
Med basis i et solidt produkt- og markedskendskab udføres uvildig rådgivning, således at udstyr, leverandører og løsninger kan vurderes ud fra kriterier som funktionalitet, økonomi, sikkerhed, fleksibilitet, standardisering og fremtidssikring, hvorved investeringerne sikres og fejlinvesteringer undgås.
Bistand ydes også i forbindelse med kravspecifikationer, udbuds- og tilbudsforretninger, licitationer i lighed med at Holm & Bertram gerne påtager sig det totale projektlederansvar.
Vi råder over speciel ekspertise på krypteringsområdet.

Information

Holm & Bertram har gennem en årrække opbygget landets måske største centrale videnformidlings ekspertise indenfor kommunikationsområdet.
Konkret har det udmøntet sig i en serie af forskellige informationstilbud.
Holm og Bertram tilbyde; information om Teletakster og teleleverandører, brugergrupper med erfarings- og videnformidling samt en række aktiviteter, der har til formål at bibringe kunder den største mulige viden om kommunikation med et minimum af egen indsats.

Mission

 • Vore kunder er brugere af professionel service indenfor områderne rådgivning, uddannelse og videnformidling
 • Vi er en viden baseret service leverandør indenfor områderne tele- og datakommunikation, der arbejder nationalt og internationalt
 • Vores berettigelse er at vore kunder opnår de forventede resultater

Vision

 • Vore kunderelationer vil vi udvikle til partnerskaber
 • Via partnerskaber og relationer vil vi udvikle, udbygge og fastholde viden som medfører, at vi bliver valgt som den foretrukne eller naturlige samarbejdspartner
 • Vi vil udvikle produkter der giver vore partnere en oplevelse af, at deres forventede mål og resultater nås samtidig med at de bibringes en viden og værditilvækst

Værdier

 • Ansvarlighed
 • Udholdenhed
 • Hjælpsomhed
 • Troværdighed
 • Uvildighed
 • Uafhængighed