Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

Besparelses Analyse

Tele og datakommunikation

Anvendelse

Hvad er Besparelses Analyse

Holm & Bertram's Besparelses Analyse, er en omkostnings- og estimeringsanalyse, der har til formål at afdække omkostninger og ressourceforbrug i forhold til forbrug og aftaler.
Besparelses Analyse er overordnet for virksomheden og giver indikationer om, hvor der kan spares samt hvor meget.

Hvem har brug for Besparelses Analyse

Alle der har med omkostningerne for tele at gøre, det være sig økonomichefer, IT chefer eller driftsansvarlige og administratorer med drifts- og økonomiansvar.
Hvorfor anvende Besparelses Analyse
Besparelses Analyse kan anvendes med jævne mellemrum, typisk hvert eller hvert andet år, for at sikre, at den dynamiske udvikling, der sker på den interne og eksterne del af virksomhedens telekommunikation, er økonomisk optimal. Samtidig giver analysen en platform for kontinuitet og fremtidssikring. Analysen kan anvendes som beslutningsgrundlag for at igangsætte aktiviteter for at reducere omkostninger, designe TEM (Telecom Expence Management) løsninger og TEM implementering. Erfaringen fra en række klienter, viser at der typisk kan afdække mellem 5-20 % i besparelse ved første gang en Besparelses Analyse gennemføres.

Indhold

Besparelses Analyse er opbygget af en række delelementer, som tilsammen udgør en økonomisk beskrivelse af besparelsesmuligheder.
Sammenfattende indeholder Besparelses Analyse følgende delelementer:

 • Konsulent
 • Rapport
 • Anbefalinger

Konsulent

Besparelses Analyse foretages af en erfaren konsulent, der indhenter og bearbejder de nødvendige informationer.

Rapport

Rapporten udarbejdes på grundlag af oplysninger om:

 • Installation
 • Driftsinformation
 • Teleregninger
 • Kontrakter
 • Organisation

Økonomien vurderes i forhold til det aktuelle forbrug og til alternative muligheder.

Anbefalinger

De gennemgåede forhold danner baggrund for følgende anbefalinger:

 • Anslået besparelsesmulighed i kroner
 • Tilbagebetalingsperiode for evt. investeringer
 • Effekter ved ændringer
 • Aktivitetsforslag
 • Overordnet plan for gennemførelse af ændring