Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

Sikkerhedskoncept

Problemområder:

* I hvilken grad kan uheld ramme netop mig
* Hvor store bliver skader afhængig af forskellige hændelser
* Hvilket område kan bedst betale sig at gøre noget ved
* Hvad er mit nuværende sikkerhedsniveau
* Hvilket sikkerhedsniveau bør være tilstede
* Hvordan kan eksisterende sikkerhedsniveau forbedres
* Hvordan sikres at ønsket sikkerhedsniveau altid er til stede, uanset ændringer i installationen

Erfaringsområder:

* Vi kan tilbyde effektiv erfaringsoverføring inden for alle ovenstående områder
* Vi benytter strukturerede metoder og kan afdække målopfyldelse i forhold til gældende standarder
* Fra tætte forbindelser med en stor kundegruppe har vi mange eksempler på både hvordan man opnår succes og hvordan man risikerer fiasko
* Som rådgivere er vi vant til at opstille krav og specifikationer som imødekommer kundernes behov og mål

Aktiviteter:

* Afdæk sikkerhedsprofil
* Fastlæg indsatsområder
* Afdæk eksisterende sikkerhedsniveau
* Fastlæg ønsket sikkerhedsniveau
* Planlæg forbedringsindsats
* Evaluering
* Løbende audit

Kontakt os og hør hvordan vi kan dele vores viden med dig