Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

LAN Belastnings Måling

Anvendelse

Hvad er LAN Belastnings Måling

LAN Belastnings Måling er et redskab til at vurdere den øjeblikkelige tilstand på et lokalnetværk med hensyn til de fysiske transmissionsforhold på et overordnet niveau.
LAN Belastnings Måling foretages på stedet, hvor netværket er placeret og efterfølgende udarbejdes en målerapport.

Hvem har brug for LAN Belastnings Måling

Netværksansvarlige og netadministratorer som har ansvar for drift, sikkerhed og økonomi.

Hvorfor anvende LAN Belastnings Måling

LAN Belastnings Måling er opbygget af en række delelementer, som tilsammen udgør en dokumentation over væsentlige driftforhold på lokalnettet. Herefter kan eventuelle nødvendige dispositioner træffes for at opretholde den optimale drift med et minimum af ressourcer.
LAN Belastnings Måling har tillige en forebyggende virkning, idet mange problemer opdages inden brugerne bliver berørt.
Måleresultater opbevares på sikkerhedskopi hos os for, at sikre en hurtigere og mere effektiv fejlretning, hvis der på senere tidspunkt opstår problemer på netværket.

Indhold

LAN Belastnings Måling indeholder følgende delelementer:
* Konsulent
* Analyseudstyr
* Målerapport
* Anbefalinger

Konsulent

LAN Belastnings Måling foretages af en erfaren konsulent.

Analyseudstyr

Til måling og registrering af driftforholdende på netværket medbringes en avanceret netværksanalysator.

Målerapport

Målinger foretages på ét segment, inden for en tidsperiode på 1 time.

Anbefalinger

De registrerede forhold danner baggrund for anbefalinger, som tager sigte på at optimere forholdene omkring det pågældende netværk.