Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

LAN Management Måling

Anvendelse

Hvad er LAN Management Måling

LAN Management Måling er et redskab, som hjælper ledelsen med at forankre viden i virksomheden og samtidigt giver virksomheden en værditilvækst.
Holm & Bertram udfører en LAN Status Måling på netværks-niveau, og virksomheden afgiver oplysninger. Holm & Bertram fortolker derefter resultatet af målingen. Virksomhedens ledelse og Netværksadministrator får herved et let forståeligt billede af nettet og dets operationelle status.
Denne præsenteres i en LAN Management Rapport, som angiver:
* måleresultater
* konklusion
* anbefalinger baseret på benchmark resultater og erfaring
* en prioriteret handlingsplan på management niveau.
Desuden overleveres detalierede tekniske måleresultater i form af en LAN Statusrapport.

Hvem har brug for LAN Management Måling

Direktører, IT-chefer, driftsansvarlige og netadministratorer som har ansvar for drift, sikkerhed og økonomi.
Netværksleverandører som har ansvar for installation og udvidelser på lokale netværk.
Facility Management eller Outsourcing virksomheder.

Hvorfor anvende LAN Management Måling

LAN Management Måling er opbygget af en række delelementer, som tilsammen udgør en beskrivelse af nettet og dets øjeblikkelige operationelle tilstand.
Informationerne anvendes til hurtig identifikation og isolering af fejl, ofte inden fejlene giver anledning til alarmer og brugerproblemer.
Ligeledes giver rapporten ledelsen mulighed for at udføre proaktiv omkostningsadministration, idet throughput, identifikation af potentielle flaskehalse og belastning er oplyst med tilhørende anbefalinger.

Indhold

LAN Management Måling indeholder følgende delelementer:
* Konsulenter
* Analyseudstyr
* Målinger
* LAN Statusrapport
* LAN Management Rapport
* Rapport Gennemgang

Konsulenter

LAN Status Måling og LAN Management Rapport gennemgang foretages af erfarne konsulenter.

Analyseudstyr

Til måling og registrering af driftsforholdende på netværket anvendes en avanceret netværksanalysator.

Målinger

Målinger foretages på nettet, inden for en tidsperiode af 2 timer.

LAN Statusrapport

LAN Statusrapport indeholder en gennemgang af de målte og registrerede forhold på netværket (se produktbeskrivelsen for LAN Status Måling)

LAN Management Rapport

Selve opbygningen af rapporten er tilpasset en top-down approach med management værdier først, dernæst videnværdier og til sidst tekniske fakta. Dette udmønter sig direkte i.:
a) Konkrete anbefalinger beskrevet i en handlingsplan.
b) Effektvurdering på 4 faktorer ved gennemførelse af handlingsplan.
c) Konklusion med grafisk fremstilling af kapaciteter.
d) Grafisk fremstilling af kapacitetsreferencer fra lignende netværk.
e) Konsekvensvurdering
- på hele nettet.
- på generel performance
- på svartider
- på driftsstabilitet
- på observerede fejl
f) Risikovurdering
- på generel performance
- svartider
- driftsstabilitet
g) Måleresultater visualiseret relativt til OSI-modellen.
h) Driftsniveau fastsættelse.
i) Forudsætninger hvorunder rapporten er udarbejdet.

Rapport Gennemgang

Gennemgang af LAN Management Rapport foretages inden for én time.