Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

LAN Status Måling

Anvendelse

Hvad er LAN Status Måling

LAN Status Måling er et redskab til at vurdere den øjeblikkelige tilstand på et lokalnetværk med hensyn til de fysiske transmissionsforhold.
LAN Status Måling foretages på stedet, hvor netværket er placeret og efterfølgende udarbejdes en statusrapport.

Hvem har brug for LAN Status Måling

Netværksansvarlige og netadministratorer som har ansvar for drift, sikkerhed og økonomi.
Netværksleverandører som har ansvar for installation og udvidelser på lokale netværk.

Hvorfor anvende LAN Status Måling

LAN Status Måling er opbygget af en række delelementer som tilsammen udgør en beskrivelse af den øjeblikkelige tilstand på lokalnettet.
Herefter kan eventuelle nødvendige dispositioner træffes for, at opretholde den optimale drift med et minimum af ressourcer. Endvidere kan LAN Status Måling anvendes som grundlag for udvidelser eller omlægning af netværket. LAN Status Måling har tillige en forebyggende virkning, idet mange problemer opdages inden brugerne bliver berørt.
Ved udvidelser eller ændringer på netværket kan LAN Status Måling før og efter, dokumentere utilsigtede konsekvenser.
Ved nyinstallation eller ved afleveringsforretninger kan LAN Status Måling afdække idriftsætningsforholdene inden produktion sættes i gang på nettet.
Hvis der på et tidspunkt opstår problemer på nettet vil tidligere udførte LAN Status Målinger medvirke til en mere effektiv og målrettet fejlsøgning.

Indhold

LAN Status Måling indeholder følgende delelementer:
* Konsulent
* Analyseudstyr
* Målinger/inspektion
* Statusrapport
* Anbefalinger

Konsulent

LAN Status Måling foretages af en erfaren konsulent.

Analyseudstyr

Til måling og registrering af driftforholdende på netværket medbringes en avanceret netværksanalysator.

Målinger/inspektion

Målinger og inspektion foretages på ét segment, inden for en tidsperiode på 2 timer.

Statusrapport

Statusrapporten indholder en gennemgang af de målte og registrerede forhold på netværket:
* Antal rammer
* Belastninger
* Broad- og multicast
* Bytes pr. ramme
* Destinationsadresser
* Fejlbehæftede pakker
* Flaskehalse
* Køer (servere)
* Målsætninger
* Netkortfejl
* Node Discovery
* Overføringshastigheder
* Overvågningsmetoder
* Overvågningsværktøjer
* Protokoltyper
* Retransmissioner
* Svartider (brugere)
* Throughput
* Top Error Sources
* Top Talkers
* Udnyttelse

Anbefalinger

De registrerede forhold danner baggrund for en vurdering og forslag til aktionsplaner, som tager sigte på at optimere forholdene omkring det pågældende netværk.