Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

MålepunktsUdpegning

Anvendelse

Hvad er MålepunktsUdpegning

MålepunktsUdpegning er en ydelse, som sikrer, at der kan gennemføres tilstandsmålinger på virksomhedens IT-netværk, på det mest optimale sted, i forhold til de forventninger målingen skal resulterer i.
MålepunktsUdpegning hjælper virksomheden med at forankre viden om gennemførelse af tilstandsmålinger og giver her igennem en værditilvækst.
MålepunktsUdpegning kan enten udføres på en enkelt, flere eller alle virksomheden lokationer.
MålepunktsUdpegning virker som en faglig sparring i forhold til de ønskede tekniske og performancemæssige mål for IT-netværkets anvendelse.
MålepunktsUdpegning kan anvendes som dokumentation for de faktiske forhold for virksomhedens IT-netværk, og dermed som grundlag for hvordan ændringer skal gribes an.

Hvem har brug for MålepunktsUdpegning

* Virksomheder som ønsker at fastholde egne medarbejdere i de primære daglige arbejdsopgaver samtidig med, at en faglig sparring gennemføres
* Virksomheder som ønsker at gøre brug af erfaringer fra lignende arbejder
* Virksomheder som ønsker struktureret videnoverføring i forbindelse med videnafdækning af virksomhedens mulighed for at gennemføre tilstandsmålinger på IT-netværket
* Virksomheder som ønsker et professionelt og højt niveau på kontrol af den eksisterende driftsperformance i IT-netværket

Hvorfor anvende MålepunktsUdpegning

Gør brug af erfarne konsulenters erfaringer og viden til at sikre dokumentationsgrundlag og optimere omkostninger.
MålepunktsUdpegning er opbygget af en række delelementer, som tilsammen medfører en kvalitetssikret og professionel dokumentation af de konkrete og de reelle muligheder for gennemførelse af optimerede tilstandsmålinger.
MålepunktsUdpegning sikrer mod forskellige former for fejlagtig måling i forhold til opstillede krav og/eller behov.
Dokumentation udføres på en måde, så den kan indgå i den samlede dokumentation af IT-netværket.

Indhold

MålepunktsUdpegning indeholder følgende delelementer:
* Etablering af dokumentationsgrundlag i form af kildemateriale
* Udpegning af kritiske enheder
* Registrering af observationer
* Analyse og vurdering af mulige målepunkter
* Udarbejdelse af konklusion og anbefaling
* Udarbejdelse af dokumentation
* Præsentation og evaluering

Etablering af dokumentationsgrundlag

Der etableres et dokumentationsgrundlag i form af systemskitser og informationer om netværksdesign, forbrugsmønster og indgående hardware-enheder.

Udpegning af kritiske enheder

Der foretages identifikation af de forhold, som skal indgå i tilstandsmålinger og dermed i den forventede værditilvækst. Dette forhold er meget vigtigt, idet det sikrer, at det efterfølgende arbejde med at beskrive konsekvenser kan effektiviseres og målrettes. De indsamlede data valideres for at sikre troværdigheden.

Registrering af observationer

Alle relevante parametre registreres, systematiseres og tabellariseres, og der udarbejdes situationsskitser, der kan underbygge de relevante målepunkter.

Analyser og vurdering

De registrerede forhold analyseres og vurderes, og der udarbejdes en konsekvensvurdering i forhold til ønskede måleresultater.

Konklusion og anbefaling

Holm & Bertram udarbejder dokumentation der:
* Belyser alle relevante registrerede forbehold
* Beskriver analysen og vurderingen
* Indeholder Holm & Bertrams konklusion og anbefaling

Præsentation og evaluering

Den udarbejdede dokumentation gennemgås i detaljer med virksomheden, og processen samt værditilvæksten for virksomheden evalueres.

 

Kontakt os og hør nærmere om:

  • Problem afdækning
  • Hvilket forløb giver det optimale udbytte
  • Tilpasningsbehov
  • Rabatmuligheder

Bruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om rådgivningsmuligheder

Ring: 7013 1010 / 2029 6818

eller ring 7013 1010