Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

Netværksmåling

Anvendelse

Hvad er Netværksmåling

Netværksmåling er et redskab til at vurdere den øjeblikkelige tilstand på et lokalnetværk med hensyn til de fysiske transmissionsforhold på et overordnet niveau, samt eventuelt dekodning af transmissionsforhold på forskellige protokolniveauer.
Netværksmåling foretages på stedet, hvor netværket er placeret og efterfølgende udarbejdes en målerapport.

Hvem har brug for Netværksmåling

Netværksansvarlige og netadministratorer som har ansvar for drift, sikkerhed og økonomi.
Netværksleverandører som har ansvar for installation, idriftsætning og fejlretning.

Hvorfor anvende Netværksmåling

Netværksmåling er opbygget af en række delelementer, som tilsammen udgør en dokumentation over væsentlige driftforhold på lokalnettet samt muliggør at eventuelle fejlkilder kan udpeges eller afgrænses. Herefter kan de nødvendige dispositioner træffes for, at igangsætte aktiviteter således at den optimale drift kan genoprettes med et minimum af ressourcer.
Måleresultater udleveres og opbevares også på sikkerhedskopi hos os for, at sikre en hurtigere og mere effektiv fejlretning, hvis der på senere tidspunkt opstår problemer på netværket.

Indhold

Netværksmåling indeholder følgende delelementer:
* Konsulent
* Analyseudstyr
* Målerapport
* Anbefalinger

Konsulent

Netværksmåling foretages af en erfaren konsulent.

Analyseudstyr

Til måling og registrering af driftforholdende på netværket anvendes en avanceret netværksanalysator.

Målerapport

Målinger foretages på det ønskede netværk, indenfor en nærmere aftalt tidsperiode eller indtil fejl er lokaliseret. De registrerede driftforhold udskrives i rapportform med efterfølgende anbefaling.

Anbefalinger

De registrerede forhold danner baggrund for anbefalinger, som tager sigte på at optimere forholdene omkring det pågældende netværk.

Målinger

Områder
* LAN
* Ethernet
* WAN
* ISDN, Dialup, Faste linier, 64 Kbit forbindelser, 2 Mbit forbindelser, Pakkekoblede net, Kredsløbskoblede net
* Telefoni
* Digital og analog
Medier
* Coax
* Parsnoede
Ydelser
* Conformance
* Interfaceforhold, Opfyldelse af standarder
* Performance
* Netværksbelastning, Netværksudnyttelse, Fejlhyppighed, Udstyr, Protokol, Grænsesnit, Signalering, Svartider, Køer, Flaskehalse, Belastninger, Netkortfejl, Netkort, Overføringshastigheder, Throughput, Retransmissioner, Fejlbehæftede rammer, Node Discovery, Server list/type, Protokoltyper, Top Error Sources, Top Talkers.
* Sikkerhed
* Reroutning, Servicetid, Redundans, Aflytning, Adgangs-kontrol
* Økonomi
* Regningskontrol

Anvendelseseksempler:
* Fejlretning
* Modtagekontrol
* Afleveringsforretning
* Projekttilsyn
* Kvalitetsinspektion
* Rentabilitetsanalyse
* Funktionalitetsvurdering
* Netværksoptimering