Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

Netværk roaming

Du leverer ydelser som baserer sig på et fremmed netværk udenfor din indflydelse og kontrol.

Har du et af følgende symptomer:

 • Jeg får altid skylden hvis der er problemer i netværket
 • Det er svært at forsvare sig mod it-afdelingens/leverandørens eksperter
 • Ingen tror på min forklaring om, at problemet ligger andre steder
 • Jeg har ikke mulighed for se om der er problemer i netværket
 • De services jeg leverer bliver tilsyneladende påvirket af andre forhold i netværket

Kontakt øjeblikkeligt vores "net-doktor"

Vi aftaler en forundersøgelse:

 • Afklaring af situationen
 • Afklaring af problemområder
 • Forhindringer for problemløsning afdækkes

Diagnosticering af problemårsager:

 • Muligheder for afhælpning af problemområder
 • Konsekvensvurderinger af muligheder

Behandling eller henvisning:

 • Fastlægning af ønsket kvalitetniveau for levering
 • Plan for organisation, processer og udstyr, optimeret til netop dig og din virksomhed
 • Implementering

Behandlingsafslutning:

 • Målopfølgning og effektvurdering
 • Forslag til ændringer/forbedringer
 • Behov for yderligere rådgivning/support vurderes

 

Symptomer skal ikke siddes overhørigt og der er mange muligheder for at forbedre situationen.
Besøg hos "net-doktoren" vil bevirke at problemer kan undgåes ved at der tages aktion på et tidligt tidspukt.

 

Nedenstående forløb vil i mange tilfælde kunne være en rigtig god start, idet indhold og form tilpasses netop dine behov.

 

 

- - Den formelle tekniske produktbeskrivelse - -

Hvad er Netværk Roaming

Netværk Roaming er et redskab, som hjælper virksomheden med at få overblik og kontrol over egen leverance i et fremmed netværk, hvor man ingen indflydelse og kontrolmulighed har.

Der er skitseret en række handlinger og områder som vi har ekspertise i og erfaringsmæssigt har behandlet.

Valg af hvilke aktiviteter og områder som skal udføres hos dig foretages i samråd med dig for at sikre dine interesser bedst muligt.

 

Aktiviteter

Forundersøgelse

En afdækning af hvilke netværksydelser som leveres gennem netværket

En afdækning af interessentforhol

Afdækning af problemområder

 • Hvilke kendte problemer står jeg overfor
 • Hvilke ukendte problemer kan jeg risikerer at stå overfor i fremtiden
 • Hvad er karakteristika for den trafik jeg producerer/er ansvarlig for
 • Hvilke forudsætninger skal være tilstede for at "mit" virker
 • Hvilke forudsætninger/begrænsninger er tilstede i det tilbudte netværk
 • Hvordan dokumenterer jeg fejlfri levering og idriftsætning
 • Hvordan dokumenterer jeg løbende overholdelse af driftbetingelser
 • Hvordan håndteres ændringe i det tilbudte netværk
 • Hvordan håndteres ændringer i "mit" trafik/system
 • Hvordan kan jeg fejlfinde i netværket
 • Hvordan kan jeg fejlafgrænse i netværket
 • Hvordan kan jeg blive frihold fra fejl-diskussioner/dialog/undersøgelser i det tilbudte net
 • Hvordan sikres en professionel, kompetent og tillidsfuld dialog med IT-afdeling/servicepartnere
 • Hvordan sikres godkendelse af hardware og software inden idriftsætning
 • Hvilke standarder kan anvendes
Det er ikke sikker at du har alle problemområder, men sikkert flere af dem !

Forhindringer for problemløsning afdækkes

 • Regulatoriske, standarder
 • Organisatoriske, proceduremæssige
 • Tekniske forhold

Diagnose

 • Muligheder for afhælpning af problemområder
 • Der identificeres løsningsmuligheder for de konstaterede problemområder
 • Fordele og ulemper beskrives
 • Konsekvensvurderinger af muligheder
 • Ressource og økonomiske forhold
 • Sikkerhedforhold
 • Forretningsmæssige forhold

Behandling

 • Fastlægning af ønsket kvalitetniveau for levering
 • Udvælgelse af de problemområder som skal løses
 • Prioritering af problemområder
 • Plan for organisation, processer, udstyr
 • Tidsplaner
 • Udstyrsspecifikationer
 • Arbejdsprocesser og rækkefølge
 • Implementering
 • Implementeringsplan
 • Plan for test og aflevering

Behandlingsafslutning

 • Målopfølgning og effektvurdering
 • Vurdering af om de ønskede mål er nået og i hvilken grad
 • Vurdering af observerede effekter
 • Forslag til ændringer/forbedringer
 • Nødvendige ændringer
 • Ønskede ændringer

Kvalitetsniveau

 • Vi afdækker det ønskede kvalitetsniveau
 • Vi aftaler hvilket forhold, omfang og niveau der skal arbejde med

Udførelse

 • Vi fastlægger sammen en realistisk tidsplan for arbejdes udførelse
 • Vi aftaler arbejdesform, ledelse, ansvar og evt. fremdriftrapportering
 • Vi aftaler og disponerer de resourcer som begge parter skal gøre brug af
 • Vi aftaler vilkår for samarbejdet
 • Vi bekræfter vores aftale og igangsætter arbejdet

Kontakt os og hør nærmere om:

 • Problem afdækning
 • Hvilket forløb giver det optimale udbytte
 • Tilpasningsbehov
 • Rabatmuligheder

Bruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om rådgivningsmuligheder

Ring: 7013 1010 / 2029 6818

eller ring 7013 1010