Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

Rådgivning ved projektgennemførelse

Projektforløb

Arbejdet gennemføres ved at anvende et struktureret og faseopdelt projektforløb.
Sikring af erfaringsoverføring fra tidligere gennemførte projekter
Sikre veldefineret ansvarsopdeling mellem forskellige aktiviteter
Muliggør kvalitetssikring af alle aktiviteter i hele projektforløbet
* tidsplan
* målopfyldelse
* fagtilsyn

Opdeling i projektfaser

Muliggør præcis definering af forudsætninger før opstart af de enkelte aktiviteter
Muliggør præcis definering af output for de enkelte aktiviteter
Milestone og beslutningsgrundlag efter gennemførelse af de enkelte aktiviteter
Aktiviteter baserer sig på lang erfaring og gennemprøvede metoder

 

Projekt beskrivelse

Udgør grundlaget for iværksætning af det pågældende projekt. Projektbeskrivelsen udarbejdes af kunden og definerer:
* Projektets målbeskrivelse
* Projektets omfang
* Relationer til omgivelser
* Interessent forhold
* Succeskriterier
* Kvalitetsmål
* Projektorganisation
* Ansvarsfordeling
* Opgavefordeling
* Ressourceallokering
* Overordnet tidsplan
* Beskrivelse af status
* Designforudsætninger
Projektbeskrivelse udgør udgangspunktet for en egentlig aftale mellem kunde og rådgiver om udførelse af projekt.