Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

RegningsKontrol

Tele og datakommunikation

Anvendelse

Hvad er Regnings Kontrol

Regnings Kontrol er en ydelse, som hjælper virksomheden med at kontrollere korrektheden af teleregninger for så vidt angår økonomi.

Hvem har brug for Regnings Kontrol

Alle der til dagligt har med administration og betaling af regninger for tele og datakommunikation.
Virksomheder som ønsker et professionelt og højt niveau på kontrol af omkostninger af teleydelser.

Hvorfor anvende Regnings Kontrol

Regnings Kontrol kan anvendes konstant og omfatte hele virksomheden eller dele heraf.
Typisk vil Regnings Kontrol forgå i et team bestående af medarbejdere fra virksomheden samt en telekonsulent.
Regnings Kontrol dokumenterer fejl på et niveau, således at det kan benyttes i dialog med teleselskaber.
Regnings Kontrol nedbringer tidsforbruget væsentligt i forbindelse med fejldialog med teleselskaberne.
Erfaringen fra klienter der har udført Regnings Kontrol er, at der årligt findes fejlbehæftede regninger i størrelsesorden 3-7 % af fakturasummen. Regnings Kontrol kan ofte med fordel outsources.

Indhold

Regnings Kontrol indeholder følgende delelementer:

 • Etablering af dokumentationsgrundlag
 • Udpegning af indsatsområder
 • Aftale om ansvarsfordeling i udførelsesfasen
 • Analyse og vurdering af udpegede indsatsområder
 • Konklusion og anbefaling
 • Udarbejdelse af dokumentation
 • Præsentation og evaluering

Etablering af dokumentationsgrundlag

Der etableres et dokumentationsgrundlag i form af seneste teleregninger og som supplement, dokumentation på anvendelse af teleydelser.

Udpegning af indsatsområder

Der foretages identifikation af de forhold som skal kontrolleres og den forventede værditilvækst. Dette forhold er meget vigtigt, idet det sikrer, at det efterfølgende arbejde med at beskrive konsekvenser kan effektiviseres og målrettes. De indsamlede data valideres for at sikre troværdigheden.

Aftale om ansvarsfordeling i udførelsesfasen

Der aftales hvilke forhold virksomheden selv kontrollerer, og hvilke Holm & Bertram kontrollerer. Holm & Bertram bistår virksomheden med ad hoc rådgivning og sparring i udførelsesfasen, som kan indeholde kontrol af:

 • Teleregninger
 • Fysiske linjeforhold
 • Dokumentation
 • Teleydelsernes anvendelsesgrad
 • Kontrollerede forhold registreres

Analyser og vurdering af udpegede indsatsområder

De registrerede forhold analyseres og vurderes, og der udarbejdes en konsekvensvurdering.

Konklusion og anbefaling

Holm & Bertram udarbejder dokumentation der belyser alle relevante registrerede forhold.
Der udarbejdes en konklusion og anbefaling.

Udarbejdelse af dokumentation

Dokumentation af fejldebiteringer
Dokumentation viser hvad der er den rigtige debitering
Sandsynliggør den samlede fejldebitering

Præsentation og evaluering

Den udarbejdede dokumentation med tilhørende anbefalinger gennemgås i detaljer med virksomheden og muligheder for opfølgende aktiviteter klarlægges.