Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

Remote Overvågning

Anvendelse

Hvad er Remote Overvågning

Remote Overvågning er et redskab til at vurdere den øjeblikkelige tilstand på et it-netværk.
Remote Overvågning foretages på stedet, hvor netværket er placeret og efterfølgende udarbejdes en målerapport.

Hvem har brug for Remote Overvågning

Netværksansvarlige og netadministratorer som har ansvar for drift, sikkerhed og økonomi.

Hvorfor anvende Remote Overvågning

Remote Overvågning er opbygget af en række delelementer, som tilsammen udgør en dokumentation over væsentlige driftsforhold på netværket. Herefter kan eventuelle nødvendige dispositioner træffes for at opretholde den optimale drift med et minimum af ressourcer.
Remote Overvågning har tillige en forebyggende virkning, idet mange problemer opdages inden brugerne bliver berørt.
Måleresultater opbevares som sikkerhedskopi hos os i et år for, at sikre en hurtigere og mere effektiv fejlretning, hvis der på et senere tidspunkt opstår problemer på netværket.

Indhold

Remote Overvågning indeholder følgende delelementer:

* Konsulent
* Analyseudstyr
* Målerapport
* Anbefalinger

Konsulent

Remote Overvågning foretages af en erfaren konsulent.

Analyseudstyr

Til måling og registrering af driftsforholdende på netværket anvendes virksomhedens eget udstyr eller en special MåleProbe fra Holm & Bertram.

Målerapport

Omfanget af målinger aftales i forvejen, både med hensyn til frekvens, sted, indhold og varighed.
Der kan foretages måling på følgende netværkstyper:

* LAN
* WAN
* Telefoni

Alt afhængig af valg af måleplatform, kan der eksempelvis måles:

* fysiske signaleringsforhold
* fysiske rammefejl
* fejl på adresser på fysisk niveau
* fejl på adresser på link niveau
* fejl på protokolniveau
* belastninger
* retransmission
* resets
* routningsfejl
* flaskehalse
* konfigurations fejl
* trafikmønstre
* fejlhyppighed
* top talkers
* top error sources
* svartider

Udførte målinger dokumenteres og kvalitetssikres før der udarbejdes konklusion og anbefaling.

Anbefalinger

De registrerede forhold danner baggrund for anbefalinger, som tager sigte på at optimere forholdene omkring det pågældende netværk.