Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

SikkerhedsAudit

SikkerhedsAudit giver præcis viden om aktuelle risici og omkostninger i forhold til IT-systemets driftsstabilitet.

Formål

Formålet med en "SikkerhedsAudit" er, at alle relevante data og forudsætninger samles og afleveres som en Audit rapport. Indholdet er en kompetent faglig sikkerhedsaudit, der kan anvendes direkte som:

* Direktionsrapport, om konsekvenser ved aktuel sikkerhed
* Bilag til årsregnskab, som kvalificerer usikkerhed om virksomhedens drift
* Supplement til sikkerhedsansvarligs statusredegørelse

Anvendelse

I SikkerhedsAudit indgår

* Afdækning af aktuelle ricisi for de nøgleområder der er mest betydende for driftsstabiliteten i IT-systemer
* Økonomisk konsekvensberegning for nøgleområderne

SikkerhedsAudit er for virksomheder, der

* Ønsker en præcis status på beredskabsprofil
* Ønsker viden om, hvilke faktorer der påvirker sikkerhedsmæssige omkostninger
* Ønsker status på økonomiske konsekvenser
* Ønsker status for målopfyldelse af fastlagte sikkerhedsniveauer

Udbytte af SikkerhedsAudit

* Kendte sikkerhedsniveauer
* Viden om økonomiske sammenhænge
* Kalkuleret risiko i form af viden om omkostninger når hændelsen indtræffer:
  - Løbende omkostninger af sikkerhedsmæssig karakter
  - Omkostning ved nedbringelse af risiko

Indhold

Generelt

SikkerhedsAudit indeholder følgende elementer:

* Informationsindsamling
* Registrering
* Analyse og vurdering
* Risikoprofil og benchmark
* Audit rapport
* Gennemgang af rapport

Informationsindsamling

På møde samt ved inspektion foretager Holm & Bertram identifikation af de fysiske og økonomiske forhold, der skal danne grundlag for efterfølgende behanding. Informationsindsamlingen sker på de nøgleområder, der er mest betydende for driftsstabiliteten i IT-systemer.

Registrering

Indexsering og normalisering af indsamlede informationer, således at disse kan indgå i struktureret databehandling. De indsamlede data kvalitetssikres for troværdighed og sammenligningsmulighed.

Analyse og vurdering

Datagrundlaget struktureres og opstilles i tabeller. Risikoanalyse og vurdering foretages, og omkostninger pr. skader beregnes.

Risikoprofil og benchmark

Risikoprofil udarbejdes. Vurdering af virksomhedens afhængighed af IT-systemerne gennemføres, og en anbefalet beredskabsprofil beregnes. Benchmark omfatter aktuel profil i forhold til anbefalet profil.

Audit rapport

Indsamlede inforamtioner, analyse og vurdering samt beregninger systematiseres og samlet i en rapport

Gennemgang af Audit rapport

Indholdet i rapporten gennemgås af en erfaren rådgiver, der uddyber relevante områder i rapporten og effekten ved konkrete aktiviteter på indsatsområder.