Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

Succeskriterier ved netværksmåling

 

Når der rekvireres ekstern målebistand er det vigtigt at forberede sig på forhånd og udføre en række aktiviteter både under og efter måleforløbet. Dette sikrer en effektiv og økonomisk optimal udnyttelse af de ressourcer som anvendes og sikrer, at de opsamlede og rapporterede data efterfølgende kan fortolkes hensigtsmæssigt.

Vi har listet 13 punkter som enhver rekvirent bør udføre for at sikre maksimal anvendelighed af den ydede bistand.

Udført
 
ja
delvis
nej
 
      Dokumenter hændelse som medfører fejl
      Reproducerbarhed af fejl sikres
      Planlæg aktiviteter som skal udføres under måling
      Systemtegning og nodeinformation lægges frem
      Så mange noder som muligt kobles på nettet
      Målepunkter fastlægges
      Netværksansvarlig tilstede ved opstart af måling
      Noter igangsatte aktiviteter under måling
      Noter applikationperformance under måling
      Noter andet handlingsforløb under måling
      Afhold møde hvor måleresultater fortolkes
      Udarbejd handlingsplan for nødvendige aktiviteter
      Evaluer om aktiviteter har medført ønsket effekt

13 rigtige der sikrer succes!