Rådgivning med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Rådgivning med erfaring og ekspertise
Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt Rådgivning Produktarkiv Opgavearkiv Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

VURDERING af TILBUD

Uvildig rådgivning ved anskaffelse af tele- og datanetværk til fordeling af data, Internet, telefoni og TV.

 • Analyse af tilbud fra installatører og service udbydere
 • Valg af leverandører
 • Analyse af endelig aftale med installatør og service udbydere
 • Alt efter behov
 • Hurtig og sikker anskaffelsesproces
 • Optimale økonomiske betingelser for den enkelte
 • Økonomisk og stabil drift

Profil

Hvad er VURDERING af TILBUD

VURDERING af TILBUD er en service leveret af Holm & Bertram i forbindelse med at en beslutning om at anskaffe nyt tele-datanetværk til data, Internet, fjernsyn og/eller telefoni.
Som komtente rådgivere varetager Holm & Bertram dine interesser ved at vurdere de tilbud, som er indhentet fra installatører og/eller udbydere.
Ud over at udføre vurderingen af tilbud kan du frit bede Holm & Bertram om at vælge installatør, vælge service udbyder samt at vurdere den endelige aftale med installatør og service udbyder.

Hvem henvender VURDERING af TILBUD sig til

VURDERING af TILBUD henvender sig til virksomheder, der har besluttet at anskaffe et nyt tele-datanetværk til fordeling af data, Internet, telefoni og/ellerTV kanaler.
Samtidigt er der et ønske om at gennemføre projektet uden permanent samarbejde med professionelle teknisk / økonomiske rådgivere, konsulenter og projektleder.
Kunderne spænder i dag fra boligforeninger til større virksomheder, der ser nødvendigheden og fordelene af at samarbejde med erfaren uvildig partner for at sikre de bedste og mest økonomiske betingelser for beboerne.

Udbyttet af VURDERING af TILBUD

 • Optimalt beslutningsgrundlag
 • Kort beslutningsproces
 • Frihed til at vælge service udbydere efter eget ønske
 • Lavere etablerings- og driftudgifter
 • Optimale driftsbetingelser
 • Ingen ekstra omkostninger

Indhold

Grundydelsen

På vegne af dig en vurdering af tilbud fra installatører samt udbydere af data, Internet, telefoni og TV.
Når processen er tilendebragt har du et grundlag at vælge installatør og udbydere fra.
Vurderingen baseres hovedsageligt på Holm & Bertrams viden og mangeårige erfaring.
Analysen udpeger fejl, mangler og vage definitioner vedrørende både tekniske løsninger, økonomi, jura, sikkerhed og ansvar.
I analysen indgår overvejelser både vedrørende anskaffelser, installation og den fremtidige drift.

Optioner

Du kan frit vælge at lade Holm & Bertram vælge leverandører på basis af de vurderede tilbud. Dette medfører at vurderingen udvides med en analyse der ender i en anbefaling.
Du kan ligeledes bede om at Holm & Bertram analyserer de oplæg som ender med at blive til aftaler mellem virksomheden og leverandørerne.

Kontakt os og hør nærmere om:

 • Problem afdækning
 • Hvilket forløb giver det optimale udbytte
 • Tilpasningsbehov
 • Rabatmuligheder

Bruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om rådgivningsmuligheder

Ring: 7013 1010 / 2029 6818

eller ring 7013 1010