| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub |

Standard kurser eller personligt tilpasset uddannelse

Populært forløb

Dit forløbBruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818
Mail:

  • Vi vurderer behov
  • Vi kortlægger muligheder
  • Vi beregner udbytte
  • Vi sammensætter et forløb
  • Vi tilpasser afholdelsestidspunkt
  • Vi optimerer uddannelsesinvesteringen

IP-TELEFONI OVERBLIK [P5]

DELTAGERE

Er du konsulent, beskæftiget med systemsalg, teknisk salg, salgssupport eller rådgivning, er du beslutningstager, eller er du involveret i beslutningsprocessen omkring anskaffelse og udbygning af telefonirelateret kommuni-kationssystemer, eller ønsker du et overordnet kendskab til terminologier, begreber og funktionalitet indenfor området, skal du deltage på kurset:
"IP-TELEFONI OVERBLIK".

KURSUSMÅL

Du får et overblik på anvendelse af IP på telefoniområdet.
Du får indsigt i relevante forhold og tekniske begreber, bl.a. QoS, flaskehalse, sikkerhed og synergi.
Du præsenteres for udvalgte leverandørers IP-telefoni-koncepter.
Du bibringes information om generelle karakteristika og fokusområder ved telefonianvendelse i VoIP koncepter

Når du har gennemført kurset, kan du:
* Føre en dialog på et sikkert fagligt grundlag.
* Forholde dig konstruktivt kritisk til teknologien.

FORUDSÆTNINGER

Det forudsættes, at:
* Du har personlig motivation for og lyst til at erhverve viden på områderne.
* Du aktivt bidrager med relevant viden og erfaring under kursusforløbet.

Herudover behøver du ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset. Fagudtryk og tekniske begreber bliver gennemgået i fornødent omfang i sammenhæng med de emner, hvor det er relevant.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* KursusEvaluering, inklusiv
* InstruktørDialog, inklusiv

VARIGHED

* 1 dag ( 6 timer)

PÅ KURSET

Kurset består af teorilektioner samt erfaringsoverføring.

 

VIDEREUDDANNELSE

Når du har deltaget på kurset "OVERBLIK IP-TELEFONI", er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videre-uddannelse inden for følgende fagområder:
* LAN-teknologier
* WAN-teknologier
* Telefoni-teknologier
* Integration og migrering af LAN-, WAN- og Telefoni-teknologier

 

KURSUSINDHOLD

Voice over IP generelt

* Hvorfor IP-telefoni
* Formål
* Baggrund og udvikling

Voice over IP

* Koncepter
* Standarder
* Udstyrsenheder
* Quality of Service
* Systemfunktioner
* Integrationsforhold

Systemer

* Generel anvendelse
* Anvendelse i LAN installationer
* Anvendelse i TLF installationer
* Eksempler på anvendelse og systemintegration

Focusområder

* Gennemgang af væsentligste fokusområder ifm. planlægning, design, implementering og drift:
- QoS
- Lag 1-2
- Ydeevner
- Adresseplaner
- Design
- Sikkerhed
- Strømforsyning
- Analoge terminaler
- Service-/facilitetsniveau
- Drifts- og dokumentationsforhold
- Organisatoriske forhold
- Driftssikkerhed
- Økonomi
- Synergi

 

 

 

Vore kunder siger:

 

Jens Arenstoft
Datametrix

Jeg vurderer kvaliteten særdeles anvendelig, når jeg ser på at omsætte det jeg har lært på kurset til praksis.

 

Lars Kalsen
TDC Mobil

Kvaliteten er i top og kompetente undervisere.

 

Jannick Egelund
Lølbæk El-service

Meget kompetent, der er ikke meget der ikke kan svares på inden for området (ISDN).

 

Helle Jeppesen
Telia

H&B har leveret en ydelse der til fulde opfylder mine forventninger (og endda mere) idet jeg føler ydelsen er leveret så jeg går fra kursus, klogere end da jeg kom.

 

Lars Jakobsen
FLS

Har fået svar på hvad der ligger "bag", bl.a. vor egen MD110.

 

Anders Christiansen
Siemens

Stor faglig kompetence og erfaring. Godt og indholdsrigt kursus med stort udbytte.

 

 

| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele- og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankrer indlæringen.
Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

arkiv:hb-k20050002råd