Uddannelse med erfaring og ekspertise leveret i over 30 år - Tele- og datakommunikation

Uddannelse med erfaring og ekspertise - Tele- og datakommunikation

Uddannelse med erfaring og ekspertise
Uddannelse Kursusplan Hvad siger kunder Kontakt Uddannelse Kursusplan Hvad siger kunder Kontakt

IoT en verden af udfordringer og løsninger

IoT udfordringer

 • IoT anvendelse i dine produkter, giver ofte kunder en dårlig funktionsoplevelse
 • Har du svært ved at overskue, hvordan datasignaler går igennem de forskellige net
 • Har du svært ved at udpege de steder, hvor der skal fejlrettes/optimeres, for at det kommer til at virke ordentligt

IoT løsninger

 • Dette kursus giver dig indsigt i IoT, således at brugeroplevelsen kan øges væsentligt
 • Dette kursus giver dig viden og fejl- og optimeringsmuligheder
 • Sammenbinding af viden om net og funktionalitet til virksomhedens produkter og anvendelse

IoT deltagere

 • Teknikkere
 • Support. og salgsmedarbejdere

Kursusfordele

 • Koncentreret og struktureret videnoverføring
 • Instruktører er specialister med stor viden og erfaring
 • Kursusmateriale på dansk
 • Virksomhedens produkter kan indgå i forløbet
 • Varigheden og omfang kan tilpasses virksomhedens behov
 • Afholdes hos virksomheden
 • Afholdelse med kort varsel

 

Kontakt nu for tilbud eller yderligere information

 

 

IoT i netværk - kursusbeskrivelse

 

Deltagere

Kurset henvender sig til personer der arbejder med ny teknologi som ikke ligger inden for det normale kompetenceområde.
Er funktionen af hovedprodukter afhængig af at IoT-delen virker hele tiden.
Vil brugerens oplevelse af produktets anvendelighed være betinget af en uproblematisk styring via cloudløsninger.
Så kan I med fordel benytte dette kursus.


Kursusmål

Kurset er målrettet personer som arbejder med planlægning, installation, support og salg af løsninger som indeholder styringselementer med IoT.
Kurset afdækker sammenhænge mellem forskellige kommunikationsformer og -net som typisk indgår i løsninger som benytter IoT til styring og kontrol.
Kurset giver indsigt i de forklaringsmæssige udfordringer som opstår når teknologierne ikke virker helt efter hensigten.
Kurset giver retningslinjer til placering af fejl så evt. problemer kan videresendes til ansvarlige fejlretter.
Kursets første del, er en teori del, som forklarer funktionen i de forskellige netværk som typisk indgår i en IoT løsning. Her gennemgås begreber og opsætningsmuligheder.
Kursets anden del, tager udgangspunkt i cases med udstyr som ypisk indgår i IoT anvendelsen, med det formål at afdække muligheder for fejllokalisering og fejlretning.
Der gennemgås relevant internt og externe værktøjer til funktionsafdækning.

Forudsætninger

Det anbefales at deltagerene har generel viden om eller interesse for IT, men det er ikke nødvendigt at have specifik netværksviden.

Faciliteter

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:

 • Afholdes med begrænset deltagerantal for optimering af indlæring og udbytte
 • Kurset afholdes i virksomhedens egne lokaler med adgang til pc’er, netværk og internet.
 • Kurset kan tilpasses deltagernes behov og forudsætninger
 • Grundlæggende kursusmateriale på dansk
 • Videnoverføring i relation til deltagernes behov.

Varighed

2 dage

På kurset

Kurset vil bestå af teorilektioner samt viden- og erfaringsoverføring fra repræsentative netværksanvendelser. Cases med typisk anvendt udstyr eller specifikationer herfra vil indgå i undervisningen.

Kursusindhold

Formidling af teoretiske viden om de anvendte teknologier

 • Lokalnet
 • WiFi-net
 • Internet
 • Mobilnet
 • IoT-net
 • Internet protokoller
 • Lokalnet protokoller
 • IoT protokoller

Sammenbinding af viden om net og funktionalitet til produkter og anvendelse

 • Leverandør specifikke kommunikationsbusser
 • Leverandør specifikke kommunikations komponenter og funktioner
 • Leverandør specifikke udstyr/funktioner til fejlretning
 • Fejlretning og fejlafgrænsning

Fagtekniske begreber og termer

LAN

 • Ethernet
 • Parsnoede kabler
 • Fiber
 • RJ45
 • contension
 • MAC
 • UTP
 • STP
 • PoE
 • netkort
 • bridge
 • router
 • gateway
 • repeater
 • hub
 • switch
 • VLAN
 • QoS
 • SNMP
 • CMIP

IoT

 • NB-IoT
 • SigFox
 • LoRaWAN
 • Z-Wave
 • ZigBee
 • EnOcean
 • Wi-Fi – 2,4 GHz
 • Wi-Fi – 5 GHz
 • RF – 433MHz
 • RF – 868MHz
 • RFID
 • NFC
 • bluetooth
 • infrared
 • WUSB
 • MQTT
 • AMQP
 • KNX
 • Nexeed
 • Wirepas

IP

 • IP adresser
 • IP subnet
 • IP subnetmaske
 • ARP
 • DHCP
 • NAT
 • DNS
 • IP, TCP, UDP
 • TCP/UDP porte
 • ICMP, Ping
 • SNMP, syslog
 • RMON, MIB
 • DMZ
 • VPN
 • Proxy
 • Firewall, routere
 • Cloud computing

Mobil

 • GSM
 • UMTS
 • SIM
 • PIN
 • PUK
 • IMSI
 • mobilnet struktur
 • frekvenser
 • 3G, 4G, 5G
 • kapacitet
 • celler
 • dækning
 • handower
 • roaming

WiFi

 • bluetooth
 • WIFI
 • IBSS
 • Ad Hoc
 • SSID
 • Access Punkt
 • antenner
 • effekt og feltstyrke
 • støj / inteference
 • autifikation
 • kryptering
 • kanaler
 • frekvenser
 • microcelle net
 • enkeltkanal net
 • Site Survey

Fakta om IoT

Hvad betyder IoT

Forkortensen IoT stammer fra det engelske begrebet "Internet of Things". På dansk er forklaringen Tingenes Internet, forstået på den måde at fysiske enheder er sammenkoblet i netværk.

De fysiske enheder kan være sensore, servere, aktive eller passive enheder som kan udveksle data mellem hinanden. Ofter er der tale om meget små enheder som taler sammen og forbinder sig til cloudcomputere fort at give funktionalitet.

Hvad karakteriserer IoT enheder

Ofte er IoT enheder meget små og bruger ikke meget strøm. Det ringe strømforbrug gør at levetiden kan være lang, således at der ikke skal skiftes batterier. Nogle IoT komponenter er så energioptimeret at de bruger så lidt strøm at enheden selv kan høste den strøm den har brug for ved mekaninske-, termiske- eller radiobølger høsteranordninger. De enkelte IoT enheder opsamler og formidler ofte små mængder at data, så båndbredde behovet er meget begrænset. Da IoT komponenterne ofte er forholdsvis simple kan de ved storproduktion i stor skala gøres utroligt billige.

Hvad kan man bruge IoT til

Ofte er det kun fantasien der sætter begrænsninger for hvad IoT elementer kan bruges til. De kan sålede optræde de mest utænkelige stede, hvor der aldrig har været anvendt elektronik og kommunikation.

For at den simple IoT enhed skal kunne anvendes i en mere brugbar sammenhæng, er de ofte tilsluttet en cloudserver. Herved opstår nye muligheder for overvågning, styring og kontrol af produkter som før skulle betjenes manuelt.

Brugereksempler på anvendelse af IoT

Flere anvendelseområder for IoT er efterhånden klassisk og her kan nævnes styring af forbrugsenheder i hjemmet. Styring af en lys pære, en stikkontakt, en el radiator eller kaffemaskinen. Fremadrettet vil en meget stor del af forbruger apparater indeholde IoT enheder som muliggør at de kan styres via en app på smartphonen. I produktionsvirksomheder kan IoT enheder anvendes i produktionen til at overvåge igangværende proocesser så grænser for temperatur, tryk, fugtighed og lignende overholdes. Når varen er produceret anvendes Iot enheden ikke længere.

Brugeroplevede problemer med IoT

Som den moderne sælger vil sige er der tale om "out of the box" produkter som fungerer med det samme "Plug an Play", det skal bare kobles til internettet så fungerer det upåklageligt.
Mange har en noget anden oplevelse. Smartphonen kan have problemer med at downloade den anviste app. Når app'en er installeret kan det være vanskeligheder med at sammenkoble den med cloudserveren som er nødvendig for at få ønskede funktioner. Herefter kan der opleves forbindelses problemer ved at der somme tider ikke kan opnås forbindelse eller at de ønskede kommandoer tilsyneladende ikke udføres i apparatet i hjemmet.

Grundlæggende kommunikation i et netværk med IoT

De fleste IoT enheder benytter sig af kommunikation i forventelig eksisterende netværk. Da de fleste husstande har WiFi vil en foretrukken kommunikationsform være at benyttes sig det eksisterende WiFi netværk for at få forbindelse til internettet. Kan der skabes forbindelse til internettet kan der også skabes forbindelse til cloud serverne hvor funktionaliteten "bor". Der findes mange andre måde på hvordan de enkelte IoT enheder kan kommunikerer med hinanden på her kan nævnes nogle netværkstyper: Z-Wave, ZigBee og EnOcean.
Forbindelsen til internettet behøver ikke nødvendigvis at gå igennem WiFi, idet det mange teleoperatøre tilbyder netværk som er specielt velegnet til IoT orienteret trafik, eksempelvis; NB-IoT, SigFox, LoRaWAN, mobilforbindelser eller anvendelse af special radiofrekvenser. Så når man dykker lidt net i problematikken om hvilken vej signalerne går fra mobil app til cloud server til apparatet i hjemmet, kan det godt virke lidt uoverskueligt. De problemer man oplever kan derfor være svære at stedbestemme ved at udpege det præcise sted i kommunikationsforløbet hvor det går galt. De gode systemer har derfor hjælpeværktøjer som kan fortælle hvad problemet består i og hvordan det kan løses eller fejlmeldes.