Tele optimering og kontrol - Tele Management

Tele optimering og kontrol

Tele Management
Rådgivning Uddannelse TEM Kontakt Rådgivning Uddannelse TEM Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

Kontraktoptimering

Anvendelse

Hvad er Kontraktoptimering
Kontraktoptimering, er en analyse og et estimat, der har det formål at klarlægge, om der er forhold i virksomhedens nuværende telekontrakter, der med fordel kan optimeres.
Kontraktoptimering giver indikationer på konsekvenserne ved at justere de nuværende eller fremtidige kontraktuelle forhold indenfor områderne økonomi, teknologi, sikkerhed, performance og organisation.


Hvem har brug for Kontraktoptimering
Alle der har med telekontrakter at gøre, det være sig indkøbere, økonomichefer, IT chefer eller driftsansvarlige og administratorer med drifts- og økonomiansvar.


Hvorfor anvende Kontraktoptimering
Kontraktoptimering kan anvendes med jævne mellemrum. Typisk hvert eller hvert andet år. Analysen og estimatet kan med fordel benyttes i forbindelse med løbende forhandlinger og i særdeleshed i forbindelse med udbud. Erfaringen fra klienter der benytter Kontraktoptimering er, at der opnås væsentligt bedre resultater ved forhandling med teleudbydere.

Indhold

Kontraktoptimering er opbygget af en række delelementer, som tilsammen udgør en beskrivelse af virksomhedens kontraktforhold og optimeringsmuligheder.
Sammenfattende indeholder Kontraktoptimering følgende delelementer:

 • Konsulent
 • Rapport
 • Anbefalinger

Konsulent
Kontraktoptimering foretages af en erfaren konsulent, der indhenter og bearbejder de nødvendige informationer.

 

Rapport
Rapporten udarbejdes på grundlag af oplysninger om:

 • Installation
 • Driftsinformation
 • Teleregninger
 • Kontrakter
 • Organisation

Kontrakterne vurderes i forhold til det aktuelle forbrug og til alternative muligheder.

 

Anbefalinger
De gennemgåede forhold danner baggrund for følgende optimeringsmuligheder:

 • Økonomi
 • Teknologi
 • Sikkerhed
 • Performance
 • Organisation

Vilkår

Kontraktoptimering tilbydes komplet til en fast pris eller afregnes efter timeforbrug. Der faktureres altid forud i forbindelse med opstart.