Tele optimering og kontrol - Tele Management

Tele optimering og kontrol

Tele Management
Rådgivning Uddannelse TEM Kontakt Rådgivning Uddannelse TEM Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

Teleprofil

Anvendelse

Hvad er en Teleprofil
Holm & Bertram's Teleprofil er et analyse og benchmark værktøj, som dækker områderne økonomi, service, ressourcer, sikkerhed og management indenfor virksomhedens anvendelse at teleydelser.


Hvem har brug for Teleprofil

Alle der har med ledelse indenfor omkostningerne, service, ressourcer, sikkerhed og management for tele området at gøre, det være sig økonomichefer, IT chefer eller driftsansvarlige og administratorer med drifts- og økonomiansvar.

Det er altid relevant at benchmarke, uanset om der lige er indgået div. aftaler, eller om virksomheden står for at skulle forhandle nye eller lave nye tiltag.


Hvorfor anvende en Teleprofil

Teleprofilen bør anvendes med jævne mellemrum, gerne hvert år, for at sikre, at den dynamiske udvikling, der sker på den interne og eksterne del af virksomhedens anvendelse af teleydelser, bliver afdækket indenfor områderne økonomi, service, ressourcer, sikkerhed og management. Samtidigt giver benchmarken et overblik og en platform for kontinuitet og fremtidssikring. Umiddelbart kan benchmarken anvendes som beslutningsgrundlag for at igangsætte aktiviteter eller som input til dybere analyser indenfor områderne Regnings Kontrol, Besparelses Analyse eller Kontrakt Optimering i virksomheden.


Indhold

Teleprofilen, er baseret på et skema der skal udfyldes, og sendes til Holm & Bertram for dekodning. Spørgsmålene er baseret på paratviden, og bør ikke give anledning til større interne dataindsamlinger eller analyser forud for udfyldelse.
Det tager ca. 15 min at udfylde skemaet.


Konsulent

Teleprofilen dekodes af en erfaren konsulent, der sammenligner og bearbejder de nødvendige informationer.

Rapport

Efter dekodning fremsendes Teleprofilen, hvor virksomhedens input er sammenholdt med benchmark data fra andre virksomheder som Holm & Bertram råder over.
Teleprofilen giver en individuel indikation af niveau (kritisk, skal undersøges eller ok) for hvert af områderne økonomi, service, ressourcer, sikkerhed og management samt en overordnet vurdering af områderne set i sammenhæng.


Anbefalinger

Viser det sig, at vi afdækker forhold som der med fordel kan ses nærmere på, fremsender vi, som service sammen med Teleprofilen, anbefalinger til aktiviteter som der kan høstes fordele af.

Vilkår

Deltagelse i benchmarken er uforpligtende og vederlagsfri.
De indsamlede data behandles fortroligt og kun af Holm & Bertram, uvildige rådgivende ingeniører i data og telekommunikation. Alle informationer der er indsamlet på baggrund af Teleprofilen offentliggøres i kun anonymiseret form og grunddata videregives ikke til 3 mand.