Tele-optimering og -kontrol - Tele Management

Tele-optimering og -kontrol

Tele Management
Rådgivning Uddannelse TEM Kontakt Rådgivning Uddannelse TEM Kontakt

Gode TEM råd

• Kend dit marked
• Kend din udbyder
• Kend dig selv
• Vær proaktiv

Kontrakter

 • Saml alle kontrakter på et sted og hold dem opdaterede, fordi overblik over aftaler, struktur og indhold sparer ressourcer ved forhandling med teleudbyder.
 • Sørg for at alle kontrakter fra samme teleudbyder udløber samtidigt, fordi det vil styrke forhandlingerne med teleudbyder.
 • Sørg for at kontrakter løbende kan ændres, fordi der derved konstant kan optimeres på besparelser, teknologi- eller servicefordele.

Regningskontrol

 • Udfør regningskontrol løbende i henhold til kontrakter, fordi det afdækker fejl ved debitering.
 • Udfør regningskontrol løbende i henhold til kontrakter, fordi det kan danne grundlag for aftaleoptimering.
 • Udfør regningskontrol centralt på konsolideret niveau, fordi der spares tid og penge ved at have kompetencerne på et sted. Samtidigt gives overblik over forskelle i takster set i forhold til geografi og teleudbydere.

Asset/Inventarkontrol

 • Udfør asset/Inventarkontrol løbende i forhold til kontrakter, fordi det giver mulighed for at afdække debiteringsfejl og abonnementer der kan opsiges.
 • Udfør konfigurationskontrol centralt på konsolideret niveau, fordi der spares tid og penge ved at have kompetencerne på et sted. Samtidigt gives overblik over forskelle i services set i forhold til geografi og teleudbydere.

Trafikmønster

 • Få viden om virksomhedens nuværende trafikmønster, fordi det giver mulighed for bedre udnyttelse af aftaler og optimering.
 • Få viden om virksomhedens trafikmønster til dato og forventninger om fremtidig udvikling, fordi det giver mulighed for forhandling af indhold i nye kontrakter.

Udbyders tjenester

 • Hold øje med nye services den enkelte har tilmeldt sig, fordi det ofte er forbundet med direkte omkostninger eller øget forbrug.
 • Hold øje med generelle ændringer i abonnements forhold der ikke er omfattet af kontrakt eller som ikke behøver varsles fra udbyders side, fordi de kan påføre virksomheden øgede omkostninger.

Service

 • Få udført kontrakt optimering på dine aftaler regelmæssigt, fordi der næsten altid vil være teknologiske eller økonomiske gevinster at hente.
 • Få kendskab til og benyt teleudbydernes serviceportaler hvor det er muligt, fordi det er faciliteter der kan forbedre dit overblik.

Politik

 • Udarbejd en telefonipolitik for virksomheden og gør den synlig for medarbejderne, fordi det muliggør optimering af servicemål.
 • Orienter løbende dine medarbejdere om deres forbrug af teleydelser, fordi det vil give dem en omkostningsbevidsthed.
 • Udarbejd retningslinjer for anskaffelse af udstyr i virksomheden, fordi det vil reducere ressourceindsatsen ved indkøb og installation.
 • Udarbejd retningslinjer for hvorledes eget medbragt udstyr kan opkobles til virksomheden, fordi det vil reducere ressourceindsatsen på kontrol og styring.
 • Udarbejde retningslinjer for sikkerhed på udstyr, fordi det derved undgås at virksomhedens informationer kommer på forkerte hænder.