Tele-optimering og -kontrol - Tele Management

Tele-optimering og -kontrol

Tele Management
Rådgivning Uddannelse TEM Kontakt Rådgivning Uddannelse TEM Kontakt

Succesfuld Business Case med TEM system

(Telecom Expense Management)

 

Business Case Guldborgsund Forsyning

Baggrund og projekt.
Guldborgsund Forsyning A/S blev etableret 1. januar 2010, hvor det overtog en række forsyningsaktiviteter der hidtil havde ligget i kommunalt regi. Bl.a. driver virksomheden en række vandværker, fjernvarmeforsyning og står for håndtering af spildevandsafledning på Falster og Lolland.

Virksomheden omsætter for omkring ¼ mia. kr. årligt og beskæftiger ca. 70 medarbejdere-

Siden etableringen har Guldborgsund Forsyning arbejdet målrettet på at blive blandt de mest effektive forsyningsvirksomheder i landet, hvilket er lykkedes gennem en lang række effektiviseringstiltag.

Blandt mange tiltag der skulle reducere omkostningerne, uden at gå på kompromis med kundeservice og forsyningssikkerhed, blev også teleaftalerne sat under lup.


Det var derfor yderst belejligt, da Bruno Jensen fra Holm & Bertram henvendte sig og forespurgte om vi ville være testkunde på et teleoptimerings projekt. Vi kunne således benytte en ny software og Holm & Bertrams kompetencer, til at analysere de problemstillinger vi brugte så mange ressourcer på.

Vi takkede ja, og vor første prioritet var at få fremskaffet et overblik over hvor vi stod og sekundært få udpeget de områder hvor vi kunne opnå en umiddelbar økonomisk gevinst.

På sigt skulle projektet sikre at vi fremadrettet løbende kunne optimere vor telefoni, således at vi til stadighed får de bedste aftaler i relation til vore behov.

På økonomisiden har det vist sig at vi kommer ud med en regning hvor vi kan realisere en umiddelbar besparelse på mellem 20 og 30 %. Hertil kommer en administrativ besparelse og et bedre overblik.


Fremadrettet ønsker vi at samarbejde med en kompetent partner, da området teleoptimering er kompliceret og ressourcekrævende. På denne måde sikres det at vi til stadighed har de rette aftaler og priser.


Resultat
Samlet set har forløbet været tilfredsstillende, idet:
- Vi har opnået en mærkbar besparelse på 20-30 % af vore telefonomkostninger
- Vi har fået et bedre overblik over vores telefon- og dataforbrug, og dermed tryghed
- Vi har fået et langt bedre udgangspunkt for fremtidige forhandlinger


Anbefaling
Holm & Bertram har professionelt og aktivet taget et stort ansvar i denne vanskelige proces, og bragt os sikkert i mål.

Til trods for at projektet er tidskrævende og kan strække sig over en længere periode, fordi det kan være vanskeligt at få adgang til data, har det været ulejligheden værd. Besparelserne, overblikket og trygheden, har på klart oversteget den økonomiske og tidsmæssige investering og de frustrationer der naturligt opstår i en sådan proces.

Jeg vil anbefale Holm & Bertram, fordi de i processen har bevist at de er kompetente.

 

Jeg vil anbefale at man i processen sikrer at der løbende sker en afrapportering, viden overføring og uddannelse af relevante medarbejdere, fordi det vil forankre kompetencer i egen organisation.

Jeg vil anbefale, at der laves en aftale med en partner fordi det muliggør konstant økonomisk og ressourcemæssig optimering.


Allan Weirup, Direktør