Tele optimering og kontrol - Tele Management

Tele optimering og kontrol

Tele Management
Rådgivning Uddannelse TEM Kontakt Rådgivning Uddannelse TEM Kontakt
Produkt arkiv

Eksempler på produkter som har været tilbudt og anvendt af vores kunder:

TEM Outsourcing

(Telecom Expense Management)

Anvendelse

Hvad er TEM Outsourcing

Holm & Bertram's TEM Outsourcing, tilbyder virksomheden at outsource alle eller dele af TEM til udførelse hos Holm & Bertram.

Hvem har brug for TEM Outsourcing

Alle i virksomheden der har med TEM at gøre, det være sig indkøbere, økonomichefer, IT chefer eller driftsansvarlige og administratorer med drifts- og økonomiansvar.

Hvorfor anvende TEM Outsourcing

TEM Outsourcing bør anvendes som helt eller delvist supplement til virksomhedens håndtering af tele- og datakommunikation. Hermed sikres, at den dynamiske udvikling, der sker på den interne og eksterne del af virksomhedens teleområde, løbende optimeres med et minimum af ressourcer og med et maksimum af kompetencer. Samtidig giver TEM Outsourcing en platform for kontinuitet, fremtidssikring og strategisk udvikling.

Indenfor følgende områder kan der aftales outsourcing:

Kundedialog

 • målopfyldelse
 • evaluering
 • data (indsamling, vurdering, kvalificering)

Kontrol

 • regningskontrol
 • forbrugskontrol
 • inventarkontrol

Administration

 • fakturagodkendelse
 • fakturabetaling
 • fejldialog
 • bestilling
 • konfiguration

Optimering

 • kontraktoptimering
 • telepolitik
 • procedure

Udvikling (forandring)

 • kontraktjustering
 • kontraktforhandling
 • projektering
 • udbud (kravspecifikation, udbudsforretning, udbudsvurdering)
 • implementering

Styring

 • leverandør
 • processer
 • sikkerhed
 • performance
 • kvalitet
 • økonomi
 • teknologi

Drift

 • dokumentation
 • helpdesk (fejl, betjening)
 • backup
 • udførsel (konfiguration, installation)

Politik

 • strategi
 • målsætning
 • forretningsudvikling

Videnoverføring

 • processer
 • værktøj
 • teknologi


Konsulent

Arbejde udføres af konsulenter med erfaring inden for området.

Rapport

Det udførte arbejde dokumenteres med, hvilke operationer der er udført samt på hvilket grundlag.

Anbefalinger

Der opsamles løbende indikationer på optimeringsmuligheder, disse formidles via faste evalueringsforløb.

Vilkår

TEM Outsourcing tilbydes altid til en fast pris. Supplerende ydelser debiteres løbende. Der faktureres altid forud i forbindelse med opstart.

Succes ved outsourcing er stærkt sammenhængende med at, kunden kan specificere sit behov og forventninger til samarbejdet, både med hensyn til omfang, kvalitet, prioritering og servicegrad.
Tilvejebringelse af specifikationsgrundlaget for outsourcing prisfastsættes særskilt efter aftale.