| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub |

Standard kurser eller personligt tilpasset uddannelse

Populært forløb

Dit forløbBruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818
Mail:

  • Vi vurderer behov
  • Vi kortlægger muligheder
  • Vi beregner udbytte
  • Vi sammensætter et forløb
  • Vi tilpasser afholdelsestidspunkt
  • Vi optimerer uddannelsesinvesteringen

LAN GRUND - [L0]

DELTAGERE

Er du beslutningstager på EDB- eller kommunikationsområdet, eller er du beskæftiget med rådgivningsopgaver eller administrative/driftsmæssige opgaver i forbindelse med datatransmission i lokalnet (LAN's), og ønsker du kendskab til terminologier, kommunikations- og datatransmissionsmuligheder og ønsker du orientering om tilslutningsmuligheder for brugerudstyr samt overvågningsmuligheder, så skal du deltage på kurset "LAN grund".

KURSUSMÅL

Målet med dette kursus er at give en generel orientering omkring datatransmission i LAN's, samt give viden om de almene LAN-topologier, accessmetoder, funktionsprincipper, samt netkonfigurationer og ekstern kommunikation. Efter kurset kan du genkende begreber der knytter sig til lokalnetskabling og datatransmission i lokalnetværk. Du kan kende forskel på transmissions- og accessmetodik, samt vurdere lokalnets muligheder og begrænsninger på et overordnet niveau.

FORUDSÆTNINGER

For at følge kurset behøver du ikke have andre forudsætninger end interesse for og kendskab til emnet.

FACILITETER

Til dette kursus er tilknyttet følgende faciliteter:
* Kursus Evaluering, inklusiv
* Indlæringsprofil, tilkøbes
* Kursus Optimering, inklusiv
* Profil Analyse, tilkøbes
* Instruktør Dialog, inklusiv

PÅ KURSET

Kurset vil bestå af teorilektioner, opgaver og erfaringsoverførsel.

VARIGHED

1 dag (6 timer).

VIDEREUDDANNELSE

Når du har gennemført dette kursus,er du i besiddelse af viden, der giver dig forudsætninger for videreuddannelse inden for følgende områder:
* LAN-teknologier
* Integration og migrering af LAN-, WAN- og Telefoniteknologier

KURSUSINDHOLD

Generelt

* Baggrund for lokalnet
* Topologier
* Signaleringsformer/-teknikker
* Kanalopdeling
* Accessmetoder

Grundprincipper for lokalnet

* OSI-model
* Kablingsmetodik, struktureret kabling
* Ethernet
* Token Ring
* Protokoller
* Trådløst LAN
* Voice over LAN
* Quality of Service (QoS) i LAN


Lokalnetssammenkobling

* LAN interface kort
* Repeatere/HUB's
* Bridges
* Switches
* Routere
* Gateways
* Data og tale servere
* Data og tale clienter
* LAN's via WAN


LAN software

* Netværksoperativsystemer
- funktionsprincipper
- muligheder/begrænsninger
* sikkerhedsaspekter

Overvågning/management

* Funktionsprincipper
* Muligheder/begrænsninger
* Fejlsøgning, -lokalisering og -retning
* Sikkerhedsmæssige aspekter

Opgaver og erfaringsoverførsel

 

 

 

Vore kunder siger:

 

Jens Arenstoft
Datametrix

Jeg vurderer kvaliteten særdeles anvendelig, når jeg ser på at omsætte det jeg har lært på kurset til praksis.

 

Lars Kalsen
TDC Mobil

Kvaliteten er i top og kompetente undervisere.

 

Jannick Egelund
Lølbæk El-service

Meget kompetent, der er ikke meget der ikke kan svares på inden for området (ISDN).

 

Helle Jeppesen
Telia

H&B har leveret en ydelse der til fulde opfylder mine forventninger (og endda mere) idet jeg føler ydelsen er leveret så jeg går fra kursus, klogere end da jeg kom.

 

Lars Jakobsen
FLS

Har fået svar på hvad der ligger "bag", bl.a. vor egen MD110.

 

Anders Christiansen
Siemens

Stor faglig kompetence og erfaring. Godt og indholdsrigt kursus med stort udbytte.

 

 

| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele- og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankrer indlæringen.
Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

arkiv:hb-k20050002råd